Контраст
Шрифт
Україна єдина #UAРАЗОМ

Увага! Просимо дотримуватися протиепідемічних заходів по профілактиці коронавірусної хвороби.

Послуги

Госпіталь

Взяття біопроб крові з пальця для дослідження одного з гематологічних показників (еритроцити, лейкоцити, гемоглобін, тромбоцити тощо)

(код послуги)

до 23 грн

Взяття біопроб крові з пальця на загальний аналіз крові (5 показників: НВ, еритроцити, лейкоцити, лейкоцитарна формула, ШОЕ) (забір)

(код послуги 38044334)

до 23 грн

Взяття біопроб крові з пальця для проведення аналізу крові на гематологічному аналізаторі

(код послуги 3804322)

до 18 грн

Забір венозної крові для отримання сироватки та плазми крові (для біохімічних досліджень та коагулограми)

(код послуги 3804323)

до 38 грн

Взяття біопроб крові з пальця у дорослих на загальний аналіз крові (6 показників: НВ, еритроцити, тромбоцити, лейкоцити, лейкоцитарна формула, ШОЕ)

(код послуги 3804402)

до 234 грн

Підрахунок ретикулоцитів (фарбування в пробірці тощо)

(код послуги 3800937)

до 63 грн

Визначення гемоглобіну гемоглобінціанідним методом

(код послуги 3800283)

до 12 грн

Підрахунок лейкоцитів у камері Горяєва

(код послуги 3800891)

до 26 грн

Підрахунок лейкоцитарної формули з описом морфології клітинних елементів крові

(код послуги 3830095)

до 62 грн

Визначення ШОЕ

(код послуги 3800245)

до 22 грн

Підрахунок тромбоцитів у фарбованих мазках за Фоніо

(код послуги 3800991)

до 75 грн

Підрахунок еритроцитів у камері Горяєва

(код послуги 3800977)

до 14 грн

Визначення часу кровотечі за Дуке

(код послуги 3830117)

до 54 грн

Визначення загального білка сироватки крові за біуретовою реакцією

(код послуги 3800292)

до 43 грн

Визначення білірубіну прямого (кінетичний метод)

(код послуги 3804333)

до 52 грн

Визначення креатиніну в сироватці крові (кінетичний метод)

(код послуги 3804328)

до 36 грн

Визначення глюкози в капілярній крові

(код послуги 3800285)

до 22 грн

Визначення глюкози в сироватці крові (метод ортотулуїдиновий, глюкозооксидазний)

(код послуги 3800286)

до 42 грн

Визначення фібриногену в плазмі крові

(код послуги 3800341)

до 94 грн

Визначення групи крові та резус-належності у венозній крові

(код послуги 3804332)

до 66 грн

Забір венозної крові для отримання сироватки крові для проведення біохімічних (або імунофенментних) досліджень

(код послуги 3804324)

до 33 грн

Забір венозної крові для отримання плазми крові (для коагулограми)

(код послуги 3804321)

до 34 грн

Серодіагностика сифілісу - реакція мікропреципітації з кардіоліпіновим антигеном

(код послуги 3804330)

до 37 грн

Визначення протромбінового часу та міжнародного нормалізованого відношення

(код послуги 3800320)

до 74 грн

Визначення активованого порціального тромбопластинового часу

(код послуги 3804329)

до 117 грн

Визначення розчинних комплексів фібриномономерів (паракоагуляційні тести, протамінсульфатний тест)

(код послуги 3800326)

до 50 грн

Визначення активності аланінамінотрансферази на біохімічному аналізаторі (кінетичний метод)

(код послуги 3804325)

до 66 грн

Визначення активності аспартатамінотрансферази на біоімічному аналізаторі (кінетичний метод)

(код послуги 3804326)

до 66 грн

Визначення активності гама-глутамінтрансферази в сироватці крові

(код послуги 3800256)

до 55 грн

Загальний аналіз сечі

(код послуги 3800595)

до 45 грн

Виявлення кетонових тіл (експрес-тест)

(код послуги 3800366)

до 8 грн

Визначення кількості сечі, її кольору, прозорості, наявності осаду, відносної вагомості, реакції (рH)

(код послуги 3830120)

до 19 грн

Виявлення глюкози в сечі (експрес-тест)

(код послуги 3800363)

до 9 грн

Визначення кількості глюкози в сечі глюкозооксидазним чи іншим методом

(код послуги 3800298)

до 21 грн

Мікроскопічне дослідження осаду сечі методом Нечипоренка (Амбурже тощо)

(код послуги 3800807)

до 63 грн

Мікроскопічне дослідження осаду сечі за нормою

(код послуги 3800806)

до 27 грн

Виявлення білка в сечі з сульфосаліциловою кислотою

(код послуги 3800362)

до 18 грн

Виявлення яєць гельмінтів (метод нативного мазка)

(код послуги 3830115)

до 63 грн

Тимолова проба

(код послуги 3801386)

до 15 грн

Визначення C-реактивного протеїну в сироватці крові реакцією преципітації в капілярах

(код послуги 3830119)

до 30 грн

Визначення сечовини в сироватці крові

(код послуги 3804327)

до 48 грн

Визначення сечової кислоти в сироватці крові

(код послуги 3804331)

до 46 грн

Реакція на ревматоїдний фактор (латекс-тест)

(код послуги 3801189)

до 30 грн

Визначення кальцію в сироватці крові

(код послуги 3800303)

до 45 грн

Визначення калію в сироватці та плазмі крові

(код послуги 3800301)

до 90 грн

Визначення заліза в сироватці крові

(код послуги 3800296)

до 51 грн

Визначення білкових фракцій (експрес-метод)

(код послуги 3830123)

до 108 грн

Визначення активності анти-0-стрептолізину в сироватці крові

(код послуги 3800251)

до 30 грн

Визначення активності альфа-амілази у сироватці крові (кінетичний метод)

(код послуги 3804308)

до 83 грн

Визначення серомукоїду в сироватці крові

(код послуги 3800330)

до 44 грн

Визначення протромбінового часу з тромбопластинкальцієвою сумішшю у венозній крові

(код послуги 3800319)

до 61 грн

Визначення бета-ліпопротеїдів у сироватці крові

(код послуги 3830125)

до 32 грн

Визначення тригліцеридів у сироватці крові

(код послуги 3830118)

до 43 грн

Визначення активності лужної фосфатази в сироватці крові

(код послуги 3800259)

до 55 грн

Визначення активного часткового тромбопластинового часу

(код послуги 3800246)

до 56 грн

Виявлення білка Бенс-Джонса

(код послуги 3804304)

до 55 грн

Визначення простато-специфічного антигену "PSA"

(код послуги 3804305)

до 197 грн

Визначення загального холестерину у сироватці крові

(код послуги 3804306)

до 47 грн

Загальний аналіз крові на гематологічному аналізаторі (22 показники)

(код послуги 3804307)

до 68 грн

Аналіз крові на ліпідний спектр

(код послуги 3804309)

до 135 грн

Визначення загального білірубіну в сироватці крові (кінетичний метод)

(код послуги 3804310)

до 53 грн

Аналіз крові на сіроглікоїди

(код послуги 3804311)

до 44 грн

Аналіз крові на тропонін І

(код послуги 3804312)

до 209 грн

Визначення ліпопротеїдів високої щільності в сироватці крові

(код послуги 3804313)

до 72 грн

Аналіз крові для визначення антигену в крові до COVID-19 (швидкий тест)

(код послуги 3804314)

до 74 грн

Аналіз крові для визначення анитіл (LgM, LgG) до COVID-19 (швидкий тест)

(код послуги 3804315)

до 126 грн

Забір біологічного матеріалу із зіву та носа для ПЛР-дослідження на COVID-19

(код послуги 3804316)

до 156 грн

Аналіз крові для взначення антигену до вірусу гепатиту В (швидкий тест)

(код послуги 3804317)

до 133 грн

Аналіз крові для взначення антигену до вірусу гепатиту С (швидкий тест)

(код послуги 3804318)

до 113 грн

Аналіз крові для визначення сумарних антитіл до Helicobacter pylori (швидкий тест)

(код послуги 3804319)

до 137 грн

Визначення сечовини уреазним методом

(код послуги 3800333)

до 38 грн

Визначення натрію в сироватці крові

(код послуги 3804320)

до 112 грн

Консультативний прийом лікарем-терапевтом вищої категорії

первинне звернення (код послуги 3800702)

до 77 грн

Консультативний прийом лікарем-терапевтом вищої категорії

повторне звернення (код послуги 3800703)

до 77 грн

Консультативний прийом лікарем-хірургом вищої категорії

первинне звернення (код послуги 3800723)

до 92 грн

Консультативний прийом лікарем-хірургом вищої категорії

повторне звернення (код послуги 3800724)

до 76 грн

Консультативний прийом лікарем-невропатологом вищої категорії

первинне звернення (код послуги 3800673)

до 91 грн

Консультативний прийом лікарем-невропатологом вищої категорії

повторне звернення (код послуги 3800674)

до 73 грн

Видача копії медичної довідки, витягу з історії хвороби стаціонарного хворого

(код послуги 3830126)

до 62 грн

Езофагогастроскопія діагностична

(код послуги 3804392)

до 570 грн

Ендоскопічне визначення наявності хелікобатерної інфекції

(код послуги 3830100)

до 87 грн

Фіброгастродуоденоскопія із забором матеріалу на цитоморфологічне дослідження

(код послуги 3801442)

до 76 грн

Мікроскопічне дослідження товстої краплі та мазків крові на малярійні плазмодії

(код послуги 3800812)

до 188 грн

Дослідження на ентеробіоз в трьох препаратах

(код послуги 3801505)

до 80 грн

Ін'єкція внутрішньовенна (без урахування вартості медикаментів) (медична допомога - лікування)

(код послуги 3800019)

до 53 грн

Ін'єкція внутрішньовенна краплинна (без урахування вартості медикаментів) (медична допомога - лікування)

(код послуги 3800022)

до 65 грн

Ін'єкція внутрішньом'язова (без урахування вартості медикаментів) (медична допомога - лікування)

(код послуги 3800027)

до 29 грн

Інтердін-терапія

(код послуги 3800046)

до 113 грн

Іригоскопія та іригографія за традиційною методикою

(код послуги 3800058)

до 451 грн

Ампліпультерапія (одна процедура)

(код послуги 3800070)

до 113 грн

Ванна проста (одна процедура)

(код послуги 3800145)

до 46 грн

Оперативне лікування варикозного розширення вен нижніх кінцівок

(код послуги 3800154)

до 4047 грн

Взяття біопроб крові з пальця у дорослих на загальний аналіз крові (3 показники: НВ, лейкоцити, ШОЕ)

(код послуги 3804401)

до 83 грн

Медична (військово-лікарська) комісія

Проведення медичної, у тому числі військово-лікарської, експертизи

(код послуги 3300262)

до 583 грн

Центр превентивної медицини

Медичний огляд (обов'язковий) з видачею особової медичної книжки (форма № 1-ОМК)

(код послуги 3300153)

до 726 грн

Медичний огляд з внесенням результатів до особової медичної книжки (повторне звернення) (для чоловіків)

(код послуги 3300456)

до 261 грн

Бактеріологічний контроль стерильності виробів медичного призначення, інструментарію після стерилізації, діагностичних імунобіологічних препаратів, лікарських засобів та інших об'єктів 

(код послуги 3604625)

до 148 грн

Визначення загальної кількості мезофільних анаеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів в об'єктах середовища життєдіяльності людини

(код послуги 3600309)

до 108 грн

Виявлення бактеріального забруднення середовища життєдіяльності людини методом змивів на  мезофільні аеробні та факультативно-анаеробні мікроорганізми 

(код послуги 3602033)

до 66 грн

Виявлення бактеріального забруднення середовища життєдіяльності людини методом змивів на бактерії групи кишкової палички 

(код послуги 3604698)

до 68 грн

Виявлення бактеріального забруднення середовища життєдіяльності людини методом змивів на  золотистий стафілакок

(код послуги 3604691)

до 80 грн

Виявлення бактеріального забруднення середовища життєдіяльності людини методом змивів на  патогенну та умовно-патогенну мікрофлору

(код послуги 3604693)

до 104 грн

Визначення бактеріального забруднення повітря закритих приміщень 

(код послуги 3604652)

до 150 грн

Визначення в біологічному матеріалі збудників інфекційних захворювань (без ідентифікації)

(код послуги 3605240)

до 249 грн

Бактеріологічні дослідження на дисбактеріоз 

(код послуги 3602030)

до 446 грн

Ідентифікація мікроорганізмів роду Staphylococcus 

(код послуги 3600017)

до 168 грн

Ідентифікація мікроорганізмів роду Streptococcus 

(код послуги 3604618)

до 152 грн

Ідентифікація мікроорганізмів роду Meningococcus

(код послуги 3604615)

до 327 грн

Ідентифікація мікроорганізмів роду Corynebacterium

(код послуги 3606206)

до 222 грн

Ідентифікація мікроорганізмів родини Enterobacteriaceae

(код послуги 3606207)

до 590 грн

Ідентифікація мікроорганізмів родини Pseudomonadaceae 

(код послуги 3604611)

до 167 грн

Ідентифікація грибів роду Candida

(код послуги 3605216)

до 148 грн

Ідентифікація мікроорганізмів родів Yersinia, Vibrio

(код послуги 3602029)

до 218 грн

Профілактичне дослідження на носійство збудника кишкових інфекцій

(код послуги 3601328)

до 137 грн

Профілактичне дослідження на носійство збудника золотистого стафілакока

(код послуги 3601327)

до 111 грн

Визначення чутливості культур мікроорганізмів до антибіотиків (12 дисків) 

(код послуги 3604685)

до 171 грн

Дослідження крові на стерильність

(код послуги 3602035)

до 138 грн

Визначення золотистого стафілокока у харчових продуктах

(код послуги 3607363)

до 108 грн

Визначення бактерій родини протею у харчових продуктах

(код послуги 3607364)

до 64 грн

Виявлення бактерій родини ієрсиній у харчових продуктах

(код послуги 3607365)

до 140 грн

Визначення коліформних бактерій (загальних коліформ) у воді методом мембранної фільтрації

(код послуги 3607366)

до 120 грн

Виявлення патогенних мікроорганізмів, у т.ч. сальмонел, у харчових продуктах

(код послуги 3607367)

до 169 грн

Виявлення плісеневих та дріжджоподібних грибів в продуктах харчування

(код послуги 3607368)

до 113 грн

Визначення бактерій групи кишкової палички в харчових продуктах

(код послуги 3607369)

до 58 грн

Визначення ентерококів у питнй воді

(код послуги 3607370)

до 85 грн

Бактеріологічне дослідження біоматеріалу на наявність збудників дифтерії

(код послуги 3607371)

до 176 грн

Бактеріологічне дослідження біоматеріалу на наявність менінгококів

(код послуги 3607372)

до 306 грн

Визначення загального мікробного числа у воді

(код послуги 3607373)

до 52 грн

Виявлення молочнокислих мікроорганізмів у харчових продуктах

(код послуги 3607374)

до 66 грн

Визначення E.coli у воді методом мембранної фільтрації

(код послуги 3607375)

до 38 грн

Виявлення коронавірусної інфекції SARS-CoV-2 методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) (без урахування забору)

(код послуги 3607376)

до 520 грн

Центр психіатричної допомоги та професійного психофізіологічного відбору

Консультативний прийом лікарем-психіатром вищої категорії

первинне звернення (код послуги 3603014)

до 62 грн

Консультативний прийом лікарем-психіатром вищої категорії

повторне звернення (код послуги 3603013)

до 62 грн

Розширене психологічне обстеження практичним психологом вищої категорії з використанням експериментально-психологічних методів діагностики з наданням висновку

(код послуги 3601741)

до 331 грн

Патопсихологічне обстеження однієї особи практичним психологом вищої категорії з використанням експериментально-психологічних методів діагностики з наданням висновку

(код послуги 3601269)

до 331 грн

Скринінг-діагностичне обстеження однієї особи практичним психологом вищої категорії з використанням експериментально-психологічних методів діагностики з наданням висновку

(код послуги 3602799)

до 93 грн

Розширене психофізіологічне обстеження лікарем з функціональної діагностики (лікарем-психофізіологом) вищої категорії з наданням висновку за результатами обстеження

(код послуги 3601752)

до 113 грн

Проведення індивідуального сеансу психокорекції (психотерапії)

(код послуги 3801927)

до 114 грн

Проведення комп'ютерного психологічного тестування за допомогою психологічних методик (ММРІ,СМДО тощо)

(код послуги 3601315)

до 269 грн

Проведення психіатричноо обстеження хворого (консиліум лікарів-психіатрів)

(код послуги 3601320)

до 123 грн

Консультаттвний прийом практичним психологом вищої категорії з експериментально-психологічним обстеженням та наданням рекомендацій

(код послуги 3603012)

до 268 грн

Проходження обов'язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів з видачею медичної довідки (форма №122-2/о)

(код послуги 3300472)

до 130 грн

Проходження наркологічного огляду з видачею сертифіката (форма №140/о)

(код послуги 3300373)

до 131 грн

Поліклініка

Консультативний прийом лікарем-терапевтом вищої категорії

первинне звернення (код послуги 3602052)

до 134 грн

Консультативний прийом лікарем-терапевтом вищої категорії

повторне звернення (код послуги 3602053)

до 142 грн

Консультативний прийом лікарем-хірургом вищої категорії

первинне звернення (код послуги 3601035)

до 142 грн

Консультативний прийом лікарем-хірургом вищої категорії

повторне звернення (код послуги 3601036)

до 125 грн

Консультативний прийом лікарем-невропатологом вищої категорії

первинне звернення (код послуги 3602041)

до 142 грн

Консультативний прийом лікарем-невропатологом вищої категорії

повторне звернення (код послуги 3602042)

до 124 грн

Консультативний прийом лікарем-отоларинголом вищої категорії

первинне звернення (код послуги 3600957)

до 141 грн

Консультативний прийом лікарем-отоларинголом вищої категорії

повторне звернення (код послуги 3600958)

до 142 грн

Консультативний прийом лікарем-офтальмологом вищої категорії

первинне звернення (код послуги 3600964)

до 124 грн

Консультативний прийом лікарем-офтальмологом вищої категорії

повторне звернення (код послуги 3600965)

до 142 грн

Консультативний прийом лікарем-кардіологом вищої категорії

первинне звернення (код послуги 3602445)

до 124 грн

Консультативний прийом лікарем-кардіологом вищої категорії

повторне звернення (код послуги 3602446)

до 143 грн

Консультативний прийом лікарем-гастроентерологом вищої категорії

первинне звернення (код послуги 3600902)

до 161 грн

Консультативний прийом лікарем-гастроентерологом вищої категорії

повторне звернення (код послуги 3600903)

до 161 грн

Консультативний прийом лікарем-акушером-гінекологом вищої категорії

первинне звернення (код послуги 3600894)

до 142 грн

Консультативний прийом лікарем-акушером-гінекологом вищої категорії

повторне звернення (код послуги 3602376)

до 142 грн

Консультативний прийом лікарем-ортопедом-травматологом вищої категорії

первинне звернення (код послуги 3602510)

до 142 грн

Консультативний прийом лікарем-ортопедом-травматологом вищої категорії

повторне звернення (код послуги 3602511)

до 124 грн

Консультативний прийом лікарем-дерматовенерологом вищої категорії

первинне звернення (код послуги 3600906)

до 142 грн

Консультативний прийом лікарем-дерматовенерологом вищої категорії

повторне звернення (код послуги 3600907)

до 124 грн

Консультативний прийом лікарем-ендокринологом вищої категорії

первинне звернення (код послуги 3600914)

до 124 грн

Консультативний прийом лікарем-ендокринологом вищої категорії

повторне звернення (код послуги 3600915)

до 142 грн

Консультативний прийом лікарем-інфекціоністом вищої категорії

первинне звернення (код послуги 3600885)

до 144 грн

Консультативний прийом лікарем-інфекціоністом вищої категорії

повторне звернення (код послуги 3600886)

до 125 грн

Консультативний прийом лікарем-урологом (для чоловіків)

первинне звернення (код послуги 3607309)

до 144 грн

Консультативний прийом лікарем-урологом (для чоловіків)

повторне звернення (код послуги 3607310)

до 142 грн

Консультативний прийом лікарем-онкологом другої категорії

первинне звернення (код послуги 3602502)

до 142 грн

Консультативний прийом лікарем-онкологом другої категорії

повторне звернення (код послуги 3602503)

до 142 грн

Профілактичний (попередній, періодичний) медичний огляд лікарем-терапевтом

(код послуги 3300306)

до 142 грн

Профілактичний (попередній, періодичний) медичний огляд лікарем-хірургом

(код послуги 3300310)

до 540 грн

Профілактичний (попередній, періодичний) медичний огляд лікарем-невропатологом

(код послуги 3300297)

до 540 грн

Профілактичний (попередній, періодичний) медичний огляд лікарем-отоларингологом

(код послуги 3300300)

до 593 грн

Профілактичний (попередній, періодичний) медичний огляд лікарем-офтальмологом

(код послуги 3300301)

до 609 грн

Профілактичний (попередній, періодичний) медичний огляд лікарем-акушером-гінекологом

(код послуги 3300291)

до 505 грн

Профілактичний (попередній, періодичний) медичний огляд лікарем-стоматологом

(код послуги 3300305)

до 505 грн

Профілактичний (попередній, періодичний) медичний огляд лікарем-дерматовенерологом

(код послуги 3300294)

до 609 грн

Профілактичний (попередній, періодичний) медичний огляд лікарем-урологом (для жінок)

(код послуги 3300308)

до 609 грн

Профілактичний (попередній, періодичний) медичний огляд лікарем-урологом (для чоловіків)

(код послуги 3300309)

до 61 грн

Профілактичний (попередній, періодичний) медичний огляд лікарем-інфекціоністом

(код послуги 3300290)

до 60 грн

Профілактичний (попередній, періодичний) медичний огляд лікарем-онкологом

(код послуги 3300298)

до 61 грн

Профілактичний (попередній, періодичний) медичний огляд лікарем-ендокринологом

(код послуги 3300295)

до 49 грн

Профілактичний (попередній, періодичний) медичний огляд лікарем-ортопедом-травматологом

(код послуги 3300299)

до 61 грн

Проведення медичного огляду з видачею медичної довідки (лікарського консультативного висновку) абітурієнтам, які вступають у навчальні заклади всіх рівнів актердитації (форма №086/о)

(код послуги 3300264)

до 97 грн

Видача консультаційного висновку спеціаліста (для відвідування басейну, спортивних секцій)

(код послуги 3903264)

до 65 грн

Видача копії медичної довідки, витягу з історії хвороби стаціонарного хворого

(код послуги 3900445)

до 62 грн

Проведення медичного огляду з видачею медичної довідки про проходження попереднього під час прийняття на роботу або періодичного медичного огляду (для чоловіків)

(код послуги 3300757)

до 572 грн

Проведення медичного огляду з видачею медичної довідки про проходження попереднього під час прийняття на роботу або періодичного медичного огляду (для жінок))

(код послуги 3300756)

до 685 грн

Медичне обслуговування водіїв транспортних засобів (передрейсовий огляд) за договорами

(код послуги 3700240)

до 23 грн

Консультативний прийом лікарем-педіатром вищої категорії

первинне звернення (код послуги 3600974)

до 130 грн

Консультативний прийом лікарем-педіатром вищої категорії

повторне звернення (код послуги 3600975)

до 71 грн

Взяття біопроб крові з пальця для дослідження одного з гематологічних показників (еритроцити, лейкоцити, гемоглобін, тромбоцити тощо)

(код послуги 3600118)

до 23 грн

Взяття біопроб крові з пальця на загальний аналіз крові (5 показників: НВ, еритроцити, лейкоцити, лейкоцитарна формула, ШОЕ)

(код послуги 3607342)

до 23 грн

Взяття біопроб крові з пальця для проведення аналізу крові на гематологічному аналізаторі

(код послуги 3607343)

до 18 грн

Забір венозної крові для отримання сироватки та плазми крові (для біохімічних досліджень та коагулограми)

(код послуги 3607344)

до 38 грн

Взяття біопроб крові з пальця у дорослих на загальний аналіз крові (3 показники: НВ, лейкоцити, ШОЕ)

(код послуги 3607339)

до 83 грн

Взяття біопроб крові з пальця у дорослих на загальний аналіз крові (6 показників: НВ, еритроцити, тромбоцити, лейкоцити, лейкоцитарна формула, ШОЕ)

(код послуги 3607340)

до 234 грн

Підрахунок ретикулоцитів (фарбування в пробірці тощо)

(код послуги 3601239)

до 63 грн

Визначення гемоглобіну гемоглобінціанідним методом

(код послуги 3602071)

до 12 грн

Підрахунок лекоцитів у камері Горяєва

(код послуги 3602111)

до 26 грн

Підрахунок лейкоцитарної формули з описом морфології клітинних елементів крові

(код послуги 3602113)

до 62 грн

Визначення ШОЕ

(код послуги 3600192)

до 22 грн

Підрахунок тромбоцитів у фарбованих мазках за Фоніо

(код послуги 3602115)

до 75 грн

Підрахунов еритроцитів у камері Горяєва

(код послуги 3602109)

до 14 грн

Мікроскопічне дослідження товстої краплі та мазків крові на малярійні плазмодії

(код послуги 3601141)

до 188 грн

Визначення часу кровотечі за Дуке

(код послуги 3603018)

до 54 грн

Визначення загального білка сироватки крові за біуретовою реакцією

(код послуги 3602220)

до 43 грн

Визначення білірубіну прямого (кінетичний метод)

(код послуги 3607345)

до 52 грн

Визначення креатиніну в сироватці крові (кінетичний метод)

(код послуги 3607346)

до 36 грн

Визначення глюкози в капілярній крові

(код послуги 3602072)

до 22 грн

Визначення глюкози в сироватці крові (метод ортотулуїдиновий, глюкозооксидазний)

(код послуги 3602073)

до 42 грн

Визначення фібриногену в плазмі крові

(код послуги 3602246)

до 94 грн

Визначення антитіл класу LgM/LgG до нуклеокапсидного антигену коронавірусу SARS-Cov2 методом ІФА на імуноферментному аналізаторі

(код послуги 3607347)

до 497 грн

Визначення групи крові та резус-належності у венозній крові

(код послуги 3607348)

до 66 грн

Забір венозної крові для отримання сироватки крові для проведення біохімічних (або імунофенментних) досліджень

(код послуги 3607349)

до 33 грн

Забір венозної крові для отримання плазми крові (для коагулограми)

(код послуги 3607350)

до 34 грн

Серодіагностика сифілісу - реакція мікропреципітації з кардіоліпіновим антигеном

(код послуги 3607351)

до 37 грн

Визначення протромбінового часу та міжнародного нормалізованого відношення

(код послуги 3600402)

до 74 грн

Визначення активованого порціального тромбопластинового часу

(код послуги 3607352)

до 117 грн

Визначення розчинних комплексів фібриномономерів (паракоагуляційні тести, протамінсульфатний тест)

(код послуги 3600425)

до 50 грн

Визначення активності аланінамінотрансферази на біохімічному аналізаторі (кінетичний метод)

(код послуги 3607353)

до 66 грн

Визначення активності аспартатамінотрансферази на біоімічному аналізаторі (кінетичний метод)

(код послуги 3607354)

до 66 грн

Визначення активності гама-глутамінтрансферази в сироватці крові

(код послуги 3600213)

до 55 грн

Загальний аналіз сечі

(код послуги 3600814)

до 45 грн

Загальний аналіз сечі на анаізаторі

(код послуги 3600816)

до 50 грн

Виявлення кетонових тіл (експрес-тест)

(код послуги 3600520)

до 8 грн

Визначення кількості сечі, її кольору, прозорості, наявності осаду, відносної вагомості, реакції (рH)

(код послуги 3600338)

до 19 грн

Виявлення глюкози в сечі (експрес-тест)

(код послуги 3602261)

до 9 грн

Визначення кількості глюкози в сечі глюкозооксидазним чи іншим методом

(код послуги 3600337)

до 21 грн

Мікроскопічне дослідження осаду сечі методом Нечипоренка (Амбурже тощо)

(код послуги 3602106)

до 63 грн

Мікроскопічне дослідження осаду сечі за нормою

(код послуги 3602105)

до 27 грн

Виявлення білка в сечі з сульфосаліциловою кислотою

(код послуги 3602065)

до 18 грн

Визначення білірубіну в сечі на аналізаторі

(код послуги 3607355)

до 29 грн

Виявлення гонококів, трихомонад, мікрофлори, лейкоцитів тощо в фарбованих препаратах (1 мазок)

(код послуги 3602263)

до 38 грн

Виявлення яєць гельмінтів (метод нативного мазка)

(код послуги 3602275)

до 63 грн

Дослідження на ентеробіоз в трьох препаратах

(код послуги 3607341)

до 80 грн

Визначення C-реактивного протеїну в сироватці крові реакцією преципітації в капілярах

(код послуги 3600168)

до 30 грн

Визначення сечовини в сироватці крові

(код послуги 3607356)

до 48 грн

Визначення сечової кислоти в сироватці крові

(код послуги 3607357)

до 46 грн

Реакція на ревматоїдний фактор (латекс-тест)

(код послуги 3601357)

до 30 грн

Визначення білкових фракцій (експрес-метод)

(код послуги 3600258)

до 108 грн

Визначення активності анти-0-стрептолізину в сироватці крові

(код послуги 3600205)

до 30 грн

Визначення активності альфа-амілази у сироватці крові (кінетичний метод)

(код послуги 3607358)

до 83 грн

Визначення серомукоїду в сироватці крові

(код послуги 3600432)

до 44 грн

Визначення протромбінового часу з тромбопластинкальцієвою сумішшю у венозній крові

(код послуги 3600401)

до 61 грн

Визначення бета-ліпопротеїдів у сироватці крові

(код послуги 3601947)

до 32 грн

Визначення тригліцеридів у сироватці крові

(код послуги 3602243)

до 43 грн

Визначення активності лужної фосфатази в сироватці крові

(код послуги 3600220)

до 55 грн

Визначення активного часткового тромбопластинового часу

(код послуги 3600194)

до 56 грн

Загальний аналіз крові на гематологічному аналізаторі (22 показники)

(код послуги 3607359)

до 68 грн

Визначення загального білірубіну в сироватці крові (кінетичний метод)

(код послуги 3607360)

до 53 грн

Виявлення прихованої крові у калі

(код послуги 3607361)

до 196 грн

Забір біологічного матеріалу із зіву та носа для ПЛР-дослідження на COVID-19

(код послуги 3607362)

до 156 грн

Знеболювання провідникове в терапії

(код послуги 3500140)

до 106 грн

Знеболювання інфільтраційне в терапії

(код послуги 3500123)

до 88 грн

Пломбування одного каналу кореня зуба

(код послуги 3501477)

до 97 грн

Вибіркове пришліфовування зубів, усунення травматичної оклюзії

(код послуги 350039)

до 142 грн

Флюоризація зубів

(код послуги 3500527)

до 109 грн

Проведення професійної гігієни усіх зубів

(код послуги 3500478)

до 289 грн

Препарування та лікування каріозної порожнини

(код послуги 3501478)

до 160 грн

Видалення зуба просте

(код послуги 3500055)

до 167 грн

Пломбування одного каналу кореня зуба пастою, що полімеризується

(код послуги 3500456)

до 95 грн

Інструментальна та медикаментозна обробка одного каналу зуба

(код послуги 3500002)

до 158 грн

Видалення постійної пломби

(код послуги 3500071)

до 93 грн

Накладання тимчасової пломби

(код послуги 3500407)

до 75 грн

Видалення тимчасової пломби

(код послуги 3500076)

до 75 грн

Накладання пломби прилікуванні карієсу та його ускладнень з світлополімерного матеріалу типу при реставрації до 2/3 коронки зуба

(код послуги 351479)

до 179 грн

Знеболювання провідникове в хірургії

(код послуги 3500142)

до 136 грн

Знеболювання інфільтраційне в хірургії

(код послуги 3500125)

до 118 грн

Видалення зуба складне

(код послуги 3500059)

до 170 грн

Накладання швів на лунку після видалення зуба

(код послуги 3500409)

до 187 грн

Видалення зуба з викроюванням слизово-періостального клаптя, випилюванням фрагмента кортикальної пластинки альвеолярного паростка

(код послуги 3500052)

до 282 грн

Розкриття абсцесу, дренування

(код послуги 3500494)

до 156 грн

Розтин капюшона

(код послуги 3500506)

до 105 грн

Цистектомія ондогенної кісти

(код послуги 3501480)

до 216 грн

Перев'язка після складного хірургічного втручання

(код послуги 3501481)

до 152 грн

Зняття швів

(код послуги 3500170)

до 114 грн

Езофагогастроскопія діагностична

(код послуги 3600753)

до 570 грн

Ендоскопічне визначення наявності хелікобатерної інфекції

(код послуги 3600779)

до 87 грн

Фіброгастродуоденоскопія із забором матеріалу на цитоморфологічне дослідження

(код послуги 3601874)

до 76 грн

Рентгенографія органів грудної клітки (оглядова) в одній проекції

(код послуги 3601550)

до 132 грн

Рентгенографія органів грудної клітки (оглядова) у двох проекціях

первинне звернення (код послуги 3601553)

до 196 грн

Рентгенографія органів грудної клітки з використанням спеціальних укладок (оглядова)

первинне звернення (код послуги 3601557)

до 132 грн

Рентгенографія половини грудної клітки

(код послуги 3601579)

до 108 грн

Рентгеноскопія органів грудної клітки

(код послуги 3602845)

до 86 грн

Флюорографія органів грудної клітки в одній проекції

(код послуги 3601892)

до 41 грн

Флюорографія органів грудної клітки в двох проекціях

(код послуги 3601890)

до 45 грн

Рентгеноскопія черевної порожнини (оглядова)

(код послуги 3602846)

до 86 грн

Рентгенографія черевної порожнини (оглядова)

(код послуги 3601645)

до 175 грн

Рентгенографія ключиці в одній проекції

(код послуги 3601491)

до 99 грн

Рентгенографія грудної клітини в одній проекції

(код послуги 3601444)

до 132 грн

Рентгенографія грудної клітини у двох проекціях

(код послуги 3601445)

до 196 грн

Рентгенографія ребер

(код послуги 3601603)

до 132 грн

Рентгенографія лопатки

(код послуги 3601528)

до 126 грн

Рентгенографія черепа у двох проекціях

(код послуги 3601649)

до 148 грн

Рентгенографія придаткових пазух носа

(код послуги 3601593)

до 93 грн

Рентгенографія нижньої щелепи

(код послуги 3601533)

до 93 грн

Рентгенографія кісток носа

(код послуги 3601464)

до 112 грн

Рентгенографія зубів

(код послуги 3601461)

до 47 грн

Рентгенографія скроневої кістки

(код послуги 3601611)

до 112 грн

Рентгенографія дослідження турецького сідла

(код послуги 3601675)

до 112 грн

Рентгенографія грудного відділу хребта в одній проекції

(код послуги 3601450)

до 132 грн

Рентгенографія грудного відділух ребта у двох проекціях

(код послуги 3601455)

до 196 грн

Рентгенографія крижів в одній проекції

(код послуги 3603011)

до 108 грн

Рентгенографія крижів у двох проекціях

(код послуги 3601513)

до 148 грн

Рентгенографія куприка в одній проекції

(код послуги 3601518)

до 108 грн

Рентгенографія куприка у двох проекціях

(код послуги 3601522)

до 189 грн

Рентгенографія кісток таза в одній проекції

(код послуги 3601469)

до 132 грн

Рентгенографія поперекового відділу хребта в одній проекції

(код послуги 3601585)

до 132 грн

Рентгенографія поперекового відділу хребта у двох проекціях

(код послуги 3601591)

до 196 грн

Рентгенографія поперекового відділу хребта із функціональними пробами

(код послуги 3601588)

до 306 грн

Рентгенографія шийного відділу хребта в одній проекції

(код послуги 3601660)

до 99 грн

Рентгенографія шийного відділу хребта у двох проекціях

(код послуги 3601666)

до 132 грн

Рентгенографія крижів та куприка в одній проекції

(код послуги 3601507)

до 133 грн

Рентгенографія крижів та куприка у двох проекціях

(код послуги 3601511)

до 197 грн

Рентгенографія стегна в одній проекції

(код послуги 3601613)

до 109 грн

Рентгенографія стегна у двох проекціях

(код послуги 3601616)

до 149 грн

Рентгенографія гомілки в одній проекції

(код послуги 3601426)

до 111 грн

Рентгенографія гомілки у двох проекціях

(код послуги 3601430)

до 129 грн

Рентгенографія плеча в одній проекції

(код послуги 3601568)

до 99 грн

Рентгенографія плеча у двох проекціях

(код послуги 3601572)

до 131 грн

Рентгенографія передпліччя в одній проекції

(код послуги 3601560)

до 99 грн

Рентгенографія передпліччя у двох проекціях

(код послуги 3601564)

до 126 грн

Рентгенографія кисті в одній проекції

(код послуги 3601484)

до 99 грн

Рентгенографія кисті у двох проекціях

(код послуги 3601488)

до 131 грн

Рентгенографія стопи в одній прекції

(код послуги 3601619)

до 99 грн

Рентгенографія стопи у двох проекціях

(код послуги 3601622)

до 126 грн

Рентгенографія тазостегового суглоба в одній проекції

(код послуги 3601637)

до 108 грн

Рентгенографія обох тазостегнових суглобів

(код послуги 3601537)

до 148 грн

Рентгенографія плечового суглоба

(код послуги 3601574)

до 117 грн

Рентгенографія ліктьового суглоба

(код послуги 3601524)

до 117 грн

Рентгенографія променезап'ясткового суглоба

(код послуги 3601597)

до 117 грн

Рентгенографія колінного суглоба

(код послуги 3601496)

до 126 грн

Рентгенографія гомілостопного суглоба

(код послуги 3601433)

до 117 грн

Опис знімка 3D із застосуванням телемедицини

(код послуги 3601203)

до 75 грн

Консультативний прийом лікарем-фізіотерапевтом вищої категорії

первинне звернення (код послуги 3602709)

до 94 грн

Консультативний прийом лікарем-фізіотерапевтом вищої категорії

повторне звернення (код послуги 3602057)

до 47 грн

Визначення креатиніну в сироватці крові (кінетичний метод)

(код послуги 3607346)

до 36 грн

Проведення медичного огляду з видачею медичної довідки для отримання посвідчення водія транспортних засобів

(код послуги 3300272)

до 535 грн

Додаткові ЕКГ (3 відведення)

(код послуги 3600569)

до 33 грн

ЕКГ-дослідження з дозованим фізичним навантаженням (із замірюванням артеріального тиску)

(код послуги 3600729)

до 185 грн

ЕКГ-дослідження за медикаментозних навантажень (первинне)

(код послуги 3600733)

до 184 грн

Реовазографія одного сегмента на двох кінцівках після функціональної або медикаментозних проб

(код послуги 3601694)

до 82 грн

Реовазографія одного сегмента на двох кінцівках у спокої

(код послуги 3601696)

до 61 грн

Реоенцефалографія після функціональних та медикаментозних навантажувальних проб одного відведення (2 ділянки) (як доповнення до основного дослідження)

(код послуги 3601716)

до 167 грн

Ритмографія без навантажувальних проб з обробкою матеріалу вручну

(код послуги 3601726)

до 93 грн

Ритмографія після функціональних та медикаментозних навантажувальних проб та психотерапевтичних тестів (1 одиниця на тест)

(код послуги 3601728)

до 93 грн

Ургентні ЕКГ

(код послуги 3601865)

до 184 грн

Довготривале ЕКГ-дослідження -Холтерівське моніторування, обробка матеріалів за добу

(код послуги 3601949)

до 525 грн

Реоенцефалографія чотирьох відведень (2 ділянки) у спокої з розшифруванням вручну

(код послуги 3601952)

до 126 грн

Електроенцефалографія двох ділянок у спокої з розшифруванням вручну

(код послуги 3601955)

до 220 грн

ЕКГ у палаті

(код послуги 3602099)

до 184 грн

ЕКГ-дослідження (12 відведень), що проводиться в кабінеті

(код послуги 3602319)

до 106 грн

Електроенцефалографія після функціональних проб - (2 ділянки) (після основного дослідження)

(код послуги 3602324)

до 242 грн

ЕКГ-дослідження за медикаментозних навантажень (додаткове) (кожен етап)

(код послуги 3603016)

до 94 грн

Комплексне дослідження функції зовнішнього дихання з функціональними пробами та комп'ютерним аналізом отриманих даних з визначенням ступеня вентиляційної недостатності

(код послуги 3602340)

до 63 грн

Консультація лікаря-функціоналіста для визначення об'єму обстеження та узагальнення виявлених порушень функціонального стану здоров'я

(код послуги 3601088)

до 58 грн

Дослідження ультразвукове комплексне для жінок: нирки+надниркові залози+сечовий міхур з визначенням залишкової сечі+матка+яєчники

(код послуги 3600658)

до 218 грн

Дослідження ультразвукове комплексне для чоловіків: нирки+надниркові залози+сечовий міхур з визначенням залишкової сечі+передміхурова залоза

(код послуги 3600662)

до 208 грн

Дослідження ультразвукове комплексне: матка+яєчники

(код послуги 3600665)

до 145 грн

Дослідження ультразвукове комплексне: печінка+жовчний міхур+жовчні протоки+підшлункова залоза+селезінка

(код послуги 3600667)

до 208 грн

Дослідження ультразвукове лімфатичних вузлів

(код послуги 3600673)

до 87 грн

Дослідження ультразвукове м'яких тканин

(код послуги 3600674)

до 62 грн

Дослідження ультразвукове молочних залоз (з двох боків)

(код послуги 3600675)

до 159 грн

Дослідження ультразвукове органів калитки

(код послуги 3600680)

до 73 грн

Дослідження ультразвукове підшлункової залози

(код послуги 3600681)

до 87 грн

Дослідження ультразвукове передміхурової залози

(код послуги 3600683)

до 62 грн

Дослідження ультразвукове печінки

(код послуги 3600684)

до 62 грн

Дослідження ультразвукове сечового міхура з визначенням залишкової сечі

(код послуги 3600688)

до 62 грн

Дослідження ультразвукове слинних залоз

(код послуги 3600689)

до 87 грн

Дослідження ультразвукове щитоподібної залози

(код послуги 3600692)

до 111 грн

Дослідження ультразвукове: жовчний міхур+жовчні протоки

(код послуги 3600696)

до 62 грн

Дослідження ультразвукове: нирки+надниркові залози

(код послуги 3600698)

до 135 грн

Дослідження ультразвукове: печінка + жовчний міхур+жовчні протоки

(код послуги 3600699)

до 87 грн

Дослідження ультразвукове: селезінка+судини портальної системи

(код послуги 3600701)

до 87 грн

Ехокардіографія (М-вимір) з розрахунком параметрів серця

(код послуги 3600786)

до 135 грн

Дослідження ультразвукове яєчок

(код послуги 3601852)

до 73 грн

Ехокардіографія (В-вимір) стандартна методика обстеження

(код послуги 3602956)

до 135 грн

Дослідження ультразвукове комплексне: матка за вагітності+перинатальне обстеження стану плоду

(код послуги 3603017)

до 242 грн

Ін'єкція внутрішньовенна (без урахування вартості медикаментів) (медична допомога - лікування)

(код послуги 3900045)

до 53 грн

Ін'єкція внутрішньовенна краплинна (без урахування вартості медикаментів) (медична допомога - лікування)

(код послуги 3900049)

до 65 грн

Ін'єкція внутрішньм'язова (без урахування вартості медикаментів) (медична допомога - лікування)

(код послуги 3900056)

до 29 грн

Прев'язка післяопераційних хворих хірургічного профілю (мала)

(код послуги 3906227)

до 93 грн

Оперативне лікування атероми, ліпоми

(код послуги 3906228)

до 213 грн

Визначення біодози

(код послуги 3602209)

до 126 грн

Інтердін-терапія (одна процедура)

(код послуги 3900102)

до 113 грн

Інтерференцтерапія (одна процедура)

(код послуги 3900103)

до 113 грн

Інфрачервоне опромінення (одна процедура)

(код послуги 3900112)

до 53 грн

Ампліпульстерапія (одна процедура)

(код послуги 3900132)

до 113 грн

Аплікація (з грязі, торфу, глини) (велика) (одна процедура)

(код послуги 3900159)

до 165 грн

Аплікація (з грязі, торфу, глини) (мала) (одна процедура)

(код послуги 3900160)

до 163 грн

Аплікація (з грязі, торфу, глини) (середня) (одна процедура)

(код послуги 3900161)

до 164 грн

Аплікація парафіново-озокеритова (велика) (одна процедура)

(код послуги 3900165)

до 154 грн

Аплікація парафіново-озокеритова (мала) (одна процедура)

(код послуги 3900167)

до 154 грн

Аплікація парафіново-озокеритова (середня) (одна процедура)

(код послуги 3900169)

до 154 грн

Гальванізація (одна процедура)

(код послуги 3900736)

до 82 грн

Діадинамотерапія (одна процедура)

(код послуги 3900766)

до 113 грн

Дарсонвалізація волосяної частини голови (одна процедура)

(код послуги 3900777)

до 82 грн

Дарсонвалізація кінцівок (одна процедура)

(код послуги 3900780)

до 82 грн

Дарсонвалізація місцева (одна процедура)

(код послуги 3900783)

до 82 грн

Дарсонвалізація обличчя (одна процедура)

(код послуги 3900785)

до 82 грн

Дарсонвалізація тулуба (одна процедура)

(код послуги 3900788)

до 82 грн

Дарсонвалізація хребта (одна процедура)

(код послуги 3900790)

до 82 грн

Дарсонвалізація яснева (одна процедура)

(код послуги 3900792)

до 94 грн

Мікрохвильова терапія (одна процедура)

(код послуги 3901576)

до 82 грн

Електропунктура (одна процедура)

(код послуги 3900954)

до 49 грн

Електропстимуляція м'язів (одна процедура)

(код послуги 3900960)

до 86 грн

Лікувальний масаж баночний комірцевої зони (одна процедура)

(код послуги 3901472)

до 37 грн

Магнітотерапія (одна процедура)

(код послуги 3901585)

до 82 грн

Масаж верхньої кінцівки (одна процедура)

(код послуги 3901605)

до 37 грн

Масаж верхньої кінцівки, надпліччя та ділянки лопатки (одна процедура)

(код послуги 3901607)

до 37 грн

Масаж голови (лобно-скроневої та потилично-тім'яної ділянок) (одна процедура)

(код послуги 3901612)

до 60 грн

Масаж ділянки грудної клітки (ділянки передньої поверхні грудної клітки від передніх кордонів надпліччя до реберних дуг та ділянок спини від VII шийного до І поперекового хребця) (одна процедура)

(код послуги 3901623)

до 37 грн

Масаж ділянки хребта (задньої поверхні шиї, спини та попереково-крижової ділянки від лівої до правої задньої аксилярної лінії) (одна процедура)

(код послуги 3901626)

до 37 грн

Масаж кисті та передпліччя (одна процедура)

(код послуги 3901631)

до 37 грн

Масаж колінного суглоба (верхньої третини гомілки, ділянки колінного суглоба та нижньої третини стегна) (одна процедура)

(код послуги 3901633)

до 37 грн

Масаж комірцевої зони (задньої поверхні шиї, спини до рівня IV грудного хребця, передньої поверхні грудної клітки до ІІ ребра) (одна процедура)

(код послуги 3901641)

до 37 грн

Масаж ліктьового суглоба (верхньої третини передпліччя, ділянки ліктьового суглоба та нижньої третини плеча) (одна процедура)

(код послуги 3901646)

до 37 грн

Масаж нижньої кінцівки (одна процедура)

(код послуги 3901652)

до 37 грн

Масаж нижньої кінцівки та попереку (ділянки ступні, гомілки, стегна, сідничної та попереково-крижової ділянки) (одна процедура)

(код послуги 3901655)

до 37 грн

Масаж обличчя (лобної, навколоочної, навколовушної ділянок, верхньої та нижньої щелепи) (одна процедура)

(код послуги 3901658)

до 60 грн

Масаж попереково-крижової ділянки (від І поперекового хребця до нижніх сідничних схилів) (одна процедура)

(код послуги 3901671)

до 37 грн

Масаж променево-зап'ясткового суглоба (проксимального відділу кисті, ділянки променево-зап'ясткового суглоба та передпліччя) (одна процедура)

(код послуги 3901673)

до 37 грн

Масаж спини та попереку (від VII шийного хребця до крижової ділянки від лівої до правої середньої аксилярної лінії) (одна процедура)

(код послуги 3901687)

до 37 грн

Масаж ступні та гомілки (одна процедура)

(код послуги 3901690)

до 37 грн

Масаж шийно-грудного відділу хребта (ділянки задньої поверхні шиї та ділянки спини до I поперекового хребця від лівої до правої задньої аксилярної лінії) (одна процедура)

(код послуги 3901701)

до 37 грн

Медикаментозний електрофорез постійного струму, імпульсивними струмами, постійного та змінного напрямку (діадинамічні, синусоїдальні, модульовані тощо) (одна процедура)

(код послуги 3901717)

до 82 грн

Обгортання загальне (лікувальне) (одна процедура)

(код послуги 3901838)

до 200 грн

Питне лікування мінеральною водою

(код послуги 3902009)

до 26 грн

Процедури лікувальної гімнастики для неврологічних і нейрохірургічних хворих за групового методу занять

(код послуги 3902154)

до 163 грн

Процедури лікувальної гімнастики для терапевтичних хворих в період одужання або у разі хронічного перебігу захворювання за групового методу занять

(код послуги 3902167)

до 163 грн

Псаммотерапія (лікування піском) (одна процедура)

(код послуги 3902171)

до 158 грн

СМХ-терапія, ДМХ, МРТ (одна процедура)

(код послуги 3902377)

до 82 грн

УВЧ-терапія (одна процедура)

(код послуги 3902419)

до 81 грн

Ультрафонофорез (одна процедура)

(код послуги 3902420)

до 113 грн

Сегментний масаж шийно-грудного відділу хребта (одна процедура)

(код послуги 3902491)

до 37 грн

Спелеотерапія (соляна шахта) (одна процедура)

(код послуги 3902497)

до 114 грн

Стоун-терапія (одна процедура)

(код послуги 3902499)

до 145 грн

Ультразвукова інгаляція (бронхолітична суміш) (одна процедура)

(код послуги 3902513)

до 73 грн

Ультразвукова терапія (одна процедура)

(код послуги 3902516)

до 113 грн

Франклінізація (одна процедура)

(код послуги 3902532)

до 82 грн

Загальне і місцеве ультрафіолетове опромінення (одна процедура)

(код послуги 3903223)

до 53 грн

Тубус-кварц (одна процедура)

(код послуги 3903258)

до 105 грн

Флюктуоризація (одна процедура)

(код послуги 3903277)

до 113 грн

Ультразвукова аерозольтерапія з медикаментами (одна процедура)

(код послуги 3903278)

до 73 грн

Ударно-хвильова терапія однієї зони (одна процедура)

(код послуги 3903279)

до 82 грн

Світлотерапія (Біоптрон) (одна процедура)

(код послуги 3903280)

до 53 грн

Масаж шиї (одна процедура)

(код послуги 3903281)

до 37 грн

Масаж тазостегнового суглоба (верхньої третини стегна, ділянки тазостегнового суглоба та сідничної ділянки того самого боку) (одна процедура)

(код послуги 3903282)

до 37 грн

Масаж спини (від VII шийного до І поперекового хребця і від лівої до правої середньої аксилярної лінії; у дітей - включно попереково-крижовою ділянкою)

(код послуги 3903283)

до 37 грн

Сегментний масаж попереково-крижової ділянки (одна процедура)

(код послуги 3903284)

до 37 грн

Масаж плечового суглоба (верхньої третини плеча, ділянки плечового суглоба та надпліччя того самого боку) (одна процедура)

(код послуги 3903285)

до 37 грн

Масаж м’язів передньої черевної порожнини (одна процедура)

(код послуги 3903286)

до 37 грн

Масаж гомілковостопного суглоба (проксимального відділу ступні, ділянки суглоба та нижньої третини гомілки) (одна процедура)

(код послуги 3903287)

до 37 грн

Високочастотна терапія (одна процедура)

(код послуги 3903288)

до 81 грн

Рентгенографія органів грудної клітки (оглядова) в одній проекції з цифровою обробкою зображення

(код послуги 3604787)

до 124 грн

Рентгенографія органів грудної клітки (оглядова) у двох проекціях з цифровою обробкою зображення

(код послуги 3604788)

до 142 грн

Рентгенографія органів грудної клітки з використанням спеціальних укладок (оглядова) з цифровою обробкою зображення

(код послуги 3607311)

до 124 грн

Рентгенографія половини грудної клітки з цифровою обробкою зображення

(код послуги 3607312)

до 124 грн

Рентгенографія черевної порожнини (оглядова) з цифровою обробкою зображення

код послуги (3607313)

до 169 грн

Рентгенографія ключиці в одній проекції з цифровою обробкою зображення

(код послуги 3604780)

до 125 грн

Рентгенографія ребер з цифровою обробкою зображення

(код послуги 3607314)

до 134 грн

Рентгенографія лопатки з цифровою обробкою зображення

(код послуги 3604784)

до 142 грн

Рентгенографія черепа у двох проекціях з цифровою обробкою зображення

(код послуги 3607315)

до 142 грн

Рентгенографія придаткових пазух носа з цифровою обробкою зображення

(код послуги 3604794)

до 125 грн

Рентгенографія скронево-нижньощелепного суглоба з цифровою обробкою зображення

(код послуги 3607316)

до 142 грн

Рентгенографія нижньої щелепи з цифровою обробкою зображення

(код послуги 3607317)

до 124 грн

Рентгенографія кісток носа з цифровою обробкою зображення

(код послуги 3607318)

до 141 грн

Рентгенологічне дослідження турецького сідла з цифровою обробкою зображення

(код послуги 3607319)

до 142 грн

Рентгенографія грудного відділу хребта в одній проекції з цифровою обробкою зображення

(код послуги 3604776)

до 124 грн

Рентгенографія грудного відділу хребта у двох проекціях з цифровою обробкою зображення

(код послуги 3604777)

до 142 грн

Рентгенографія кісток таза в одній проекції з цифровою обробкою зображення

(код послуги 3607320)

до 124 грн

Рентгенографія поперекового відділу хребта у двох проекціях з цифровою обробкою зображення

(код послуги 3607321)

до 143 грн

Рентгенографія поперекового відділу хребта із функціональними пробами з цифровою обробкою зображення

(код послуги 3607322)

до 161 грн

Рентгенографія шийного відділу хребта із функціональними пробами з цифровою обробкою зображення

(код послуги 3604802)

до 161 грн

Рентгенографія шийного відділу хребта у двох проекціях з цифровою обробкою зображення

(код послуги 3604804)

до 142 грн

Рентгенографія стегна у двох проекціях за допомогою з цифровою обробкою зображення

(код послуги 3607323)

до 142 грн

Рентгенографія гомілки у двох проекціях за допомогою з цифровою обробкою зображення

(код послуги 3607324)

до 142 грн

Рентгенографія плеча в одній проекції з цифровою обробкою зображення

(код послуги 3604791)

до 124 грн

Рентгенографія передпліччя у двох проекціях з цифровою обробкою зображення

(код послуги 3604790)

до 142 грн

Рентгенографія кисті в одній проекції з цифровою обробкою зображення

(код послуги 3604778)

до 124 грн

Рентгенографія кисті у двох проекціях з цифровою обробкою зображення

(код послуги 3604779)

до 124 грн

Рентгенографія стопи в одній проекції з цифровою обробкою зображення

(код послуги 3604796)

до 142 грн

Рентгенографія стопи у двох проекціях з цифровою обробкою зображення

(код послуги 3604797)

до 144 грн

Рентгенографія тазостегнового суглоба в одній проекції з цифровою обробкою зображення

(код послуги 3607325)

до 125 грн

Рентгенографія обох тазостегнових суглобів з цифровою обробкою зображення

(код послуги 3607326)

до 144 грн

Рентгенографія ліктьового суглоба з цифровою обробкою зображення

(код послуги 3604783)

до 142 грн

Рентгенографія променезап'ясткового суглоба з цифровою обробкою зображення

(код послуги 3604795)

до 142 грн

Рентгенографія колінного суглоба з цифровою обробкою зображення

(код послуги 3604782)

до 142 грн

Рентгенографія гомілкостопного суглоба з цифровою обробкою зображення

(код послуги 3604782)

до 142 грн

Комп'ютерна томографія одного суглоба

(код послуги 3607328)

до 540 грн

Комп'ютерна томографія головного мозку без контрастування

(код послуги 3607329)

до 540 грн

Комп'ютерна томографія одного відділу хребта

(код послуги 3607330)

до 593 грн

Комп'ютерна томографія органів грудної порожнини без контрастування

(код послуги 3607331)

до 609 грн

Комп'ютерна томографія придаткових пазух носа

(код послуги 3607332)

до 505 грн

Комп'ютерна томографія піраміди скроневих кісток

(код послуги 3607333)

до 505 грн

Комп'ютерна томографія органів черевної порожнини без контрастування

(код послуги 3607334)

до 609 грн

Комп'ютерна томографія органів малого тазу без контрастування

(код послуги 3607335)

до 609 грн

Проведення медичного огляду з видачею медичної довідки для отримання дозволу на об’єкт дозвільної системи

(код послуги 3300270)

до 475 грн

Проведення медичного огляду з видачею медичної довідки про проходження попереднього медичного огляду працівника

(код послуги 3300757)

до 572 грн

(с) 2022

Запис до лікаря