Контраст
Шрифт
Україна єдина #UAРАЗОМ

Увага! Просимо дотримуватися протиепідемічних заходів по профілактиці коронавірусної хвороби.

29.11.2022

Проведення роботи із застосуванням АРТ-технік у малій групі.

Арт-терапія реалізовуєтья як інноваційна технологія, що має в своєму арсеналі терапевтичний та коректувальний комплекси методик для опрацювання та реадаптації особистості у соціумі. Як поліфункціональний вид психотерапевтичної допомоги вона сприяє вирішенню низки завдань у процесі реабілітації військовослужбовців, учасників бойових дій, зокрема при травматичному стресі та посттравматичних стресових розладах.

При роботі травматичний досвід переноситься на образотворчі матеріали, задіюючи невербальну експресію, захисні та комунікативні аспекти метафоричного мовлення образів. Здійснення переносу травмодосвіду на образи та арт-матеріли сприяє когнітивному опрацюванню внутрішніх особистісних переживань, рефлексії, а відтак вивільненню наступних почуттів як: гнів, роздратування, образа, почуття сорому, провини тощо

За допомогою візуалізації можна знівелювати неприємні емоції, акцентувати любов до себе та швидко прийти в ресурсний стан. Техніки арттерапії застосовують у досить широкому спектрі проблем.

(с) 2024

Запис до лікаря