Контраст
Шрифт
Україна єдина #UAРАЗОМ

Увага! Просимо дотримуватися протиепідемічних заходів по профілактиці коронавірусної хвороби.

22.11.2022

Напрацювання у військовослужбовців позитивної психологічної мотивації на виконання обов’язків військової служби

Мотивація як рушійна сила поведінки відіграє велику роль у процесі формування особистості військовослужбовця, сформованості його інтересів до військової професії та усвідомлення її суспільного значення, професійної діяльності. Мотивація надає військово-професійній діяльності військовослужбовця спрямованість, осмисленість, динамічність та ефективність. Тому вивчення мотиваційних ресурсів особистості має велике значення для покращення ефективності даної діяльності.

Актуальність цієї проблематики зумовлена вирішальним впливом мотивації на успішність військово-професійної діяльності, психічним та функціональним станом військовослужбовця, прагненням до професійної самоактуалізації у військовій сфері тощо. Тому проблема розвитку мотивації професійної діяльності одна із основних у військовій психології.

Зацікавленість військовослужбовців у службово-бойовій діяльності, наявність потреби успішно виконувати професійні задачі, прагнення та бажання досягати успіху в професійній сфері військового, прагнення до саморозвитку, самовдосконалення та самореалізації, прагнення продемонструвати себе з кращого боку, наявність почуття боргу та відповідальності перед Батьківщиною - все це здійснює системоутворюючий вплив на внутрішній та зовнішній фактори психологічної готовності військовослужбовців до військової діяльності через реалізацію стимулюючої, регулятивної та смислоутворювальної функцій. Таким чином активізація мотиваційного компонента може поліпшити стан психологічної готовності військовослужбовців до виконання службових обов’язків.

Саме тому психологами Центру ПД та ППВ проводиться регулярна групова робота із закріпленим контингентом, що спрямована на формування позитивної мотивації на виконання військовослужбових обов’язків.

(с) 2022

Запис до лікаря