Contrast
Font
Україна єдина #UAРАЗОМ

Attention! Please, adhere to anti-epidemic measures for coronavirus disease prevention.

Clinic services

Hospital

Взяття біопроб крові з пальця для дослідження одного з гематологічних показників (еритроцити, лейкоцити, гемоглобін, тромбоцити тощо)

(код послуги)

to 23 UAH

Взяття біопроб крові з пальця на загальний аналіз крові (5 показників: НВ, еритроцити, лейкоцити, лейкоцитарна формула, ШОЕ)

(код послуги 38044334)

to 23 UAH

Взяття біопроб крові з пальця для проведення аналізу крові на гематологічному аналізаторі

(код послуги 3804322)

to 18 UAH

Забір венозної крові для отримання сироватки та плазми крові (для біохімічних досліджень та коагулограми)

(код послуги 3804323)

to 38 UAH

Взяття біопроб крові з пальця у дорослих на загальний аналіз крові (6 показників: НВ, еритроцити, тромбоцити, лейкоцити, лейкоцитарна формула, ШОЕ)

(код послуги 3804402)

to 234 UAH

Підрахунок ретикулоцитів (фарбування в пробірці тощо)

(код послуги 3800937)

to 63 UAH

Визначення гемоглобіну гемоглобінціанідним методом

(код послуги 3800283)

to 12 UAH

Підрахунок лейкоцитів у камері Горяєва

(код послуги 3800891)

to 26 UAH

Підрахунок лейкоцитарної формули з описом морфології клітинних елементів крові

(код послуги 3830095)

to 62 UAH

Визначення ШОЕ

(код послуги 3800245)

to 22 UAH

Підрахунок тромбоцитів у фарбованих мазках за Фоніо

(код послуги 3800991)

to 75 UAH

Підрахунок еритроцитів у камері Горяєва

(код послуги 3800977)

to 14 UAH

Визначення часу кровотечі за Дуке

(код послуги 3830117)

to 54 UAH

Визначення загального білка сироватки крові за біуретовою реакцією

(код послуги 3800292)

to 43 UAH

Визначення білірубіну прямого (кінетичний метод)

(код послуги 3804333)

to 52 UAH

Визначення креатиніну в сироватці крові (кінетичний метод)

(код послуги 3804328)

to 36 UAH

Визначення глюкози в капілярній крові

(код послуги 3800285)

to 22 UAH

Визначення глюкози в сироватці крові (метод ортотулуїдиновий, глюкозооксидазний)

(код послуги 3800286)

to 42 UAH

Визначення фібриногену в плазмі крові

(код послуги 3800341)

to 94 UAH

Визначення групи крові та резус-належності у венозній крові

(код послуги 3804332)

to 66 UAH

Забір венозної крові для отримання сироватки крові для проведення біохімічних (або імунофенментних) досліджень

(код послуги 3804324)

to 33 UAH

Забір венозної крові для отримання плазми крові (для коагулограми)

(код послуги 3804321)

to 34 UAH

Серодіагностика сифілісу - реакція мікропреципітації з кардіоліпіновим антигеном

(код послуги 3804330)

to 37 UAH

Визначення протромбінового часу та міжнародного нормалізованого відношення

(код послуги 3800320)

to 74 UAH

Визначення активованого порціального тромбопластинового часу

(код послуги 3804329)

to 117 UAH

Визначення розчинних комплексів фібриномономерів (паракоагуляційні тести, протамінсульфатний тест)

(код послуги 3800326)

to 50 UAH

Визначення активності аланінамінотрансферази на біохімічному аналізаторі (кінетичний метод)

(код послуги 3804325)

to 66 UAH

Визначення активності аспартатамінотрансферази на біоімічному аналізаторі (кінетичний метод)

(код послуги 3804326)

to 66 UAH

Визначення активності гама-глутамінтрансферази в сироватці крові

(код послуги 3800256)

to 55 UAH

Загальний аналіз сечі

(код послуги 3800595)

to 45 UAH

Виявлення кетонових тіл (експрес-тест)

(код послуги 3800366)

to 8 UAH

Визначення кількості сечі, її кольору, прозорості, наявності осаду, відносної вагомості, реакції (рH)

(код послуги 3830120)

to 19 UAH

Виявлення глюкози в сечі (експрес-тест)

(код послуги 3800363)

to 9 UAH

Визначення кількості глюкози в сечі глюкозооксидазним чи іншим методом

(код послуги 3800298)

to 21 UAH

Мікроскопічне дослідження осаду сечі методом Нечипоренка (Амбурже тощо)

(код послуги 3800807)

to 63 UAH

Мікроскопічне дослідження осаду сечі за нормою

(код послуги 3800806)

to 27 UAH

Виявлення білка в сечі з сульфосаліциловою кислотою

(код послуги 3800362)

to 18 UAH

Виявлення яєць гельмінтів (метод нативного мазка)

(код послуги 3830115)

to 63 UAH

Тимолова проба

(код послуги 3801386)

to 15 UAH

Визначення C-реактивного протеїну в сироватці крові реакцією преципітації в капілярах

(код послуги 3830119)

to 30 UAH

Визначення сечовини в сироватці крові

(код послуги 3804327)

to 48 UAH

Визначення сечової кислоти в сироватці крові

(код послуги 3804331)

to 46 UAH

Реакція на ревматоїдний фактор (латекс-тест)

(код послуги 3801189)

to 30 UAH

Визначення кальцію в сироватці крові

(код послуги 3800303)

to 45 UAH

Визначення калію в сироватці та плазмі крові

(код послуги 3800301)

to 90 UAH

Визначення заліза в сироватці крові

(код послуги 3800296)

to 51 UAH

Визначення білкових фракцій (експрес-метод)

(код послуги 3830123)

to 108 UAH

Визначення активності анти-0-стрептолізину в сироватці крові

(код послуги 3800251)

to 30 UAH

Визначення активності альфа-амілази у сироватці крові (кінетичний метод)

(код послуги 3804308)

to 83 UAH

Визначення серомукоїду в сироватці крові

(код послуги 3800330)

to 44 UAH

Визначення протромбінового часу з тромбопластинкальцієвою сумішшю у венозній крові

(код послуги 3800319)

to 61 UAH

Визначення бета-ліпопротеїдів у сироватці крові

(код послуги 3830125)

to 32 UAH

Визначення тригліцеридів у сироватці крові

(код послуги 3830118)

to 43 UAH

Визначення активності лужної фосфатази в сироватці крові

(код послуги 3800259)

to 55 UAH

Визначення активного часткового тромбопластинового часу

(код послуги 3800246)

to 56 UAH

Виявлення білка Бенс-Джонса

(код послуги 3804304)

to 55 UAH

Визначення простато-специфічного антигену "PSA"

(код послуги 3804305)

to 197 UAH

Визначення загального холестерину у сироватці крові

(код послуги 3804306)

to 47 UAH

Загальний аналіз крові на гематологічному аналізаторі (22 показники)

(код послуги 3804307)

to 68 UAH

Аналіз крові на ліпідний спектр

(код послуги 3804309)

to 135 UAH

Визначення загального білірубіну в сироватці крові (кінетичний метод)

(код послуги 3804310)

to 53 UAH

Аналіз крові на сіроглікоїди

(код послуги 3804311)

to 44 UAH

Аналіз крові на тропонін І

(код послуги 3804312)

to 209 UAH

Визначення ліпопротеїдів високої щільності в сироватці крові

(код послуги 3804313)

to 72 UAH

Аналіз крові для визначення антигену в крові до COVID-19 (швидкий тест)

(код послуги 3804314)

to 74 UAH

Аналіз крові для визначення анитіл (LgM, LgG) до COVID-19 (швидкий тест)

(код послуги 3804315)

to 126 UAH

Забір біологічного матеріалу із зіву та носа для ПЛР-дослідження на COVID-19

(код послуги 3804316)

to 156 UAH

Аналіз крові для взначення антигену до вірусу гепатиту В (швидкий тест)

(код послуги 3804317)

to 133 UAH

Аналіз крові для взначення антигену до вірусу гепатиту С (швидкий тест)

(код послуги 3804318)

to 113 UAH

Аналіз крові для визначення сумарних антитіл до Helicobacter pylori (швидкий тест)

(код послуги 3804319)

to 137 UAH

Визначення сечовини уреазним методом

(код послуги 3800333)

to 38 UAH

Визначення натрію в сироватці крові

(код послуги 3804320)

to 112 UAH

Консультативний прийом лікарем-терапевтом вищої категорії

первинне звернення (код послуги 3800702)

to 77 UAH

Консультативний прийом лікарем-терапевтом вищої категорії

повторне звернення (код послуги 3800703)

to 77 UAH

Консультативний прийом лікарем-хірургом вищої категорії

первинне звернення (код послуги 3800723)

to 92 UAH

Консультативний прийом лікарем-хірургом вищої категорії

повторне звернення (код послуги 3800724)

to 76 UAH

Консультативний прийом лікарем-невропатологом вищої категорії

первинне звернення (код послуги 3800673)

to 91 UAH

Консультативний прийом лікарем-невропатологом вищої категорії

повторне звернення (код послуги 3800674)

to 73 UAH

Видача копії медичної довідки, витягу з історії хвороби стаціонарного хворого

(код послуги 3830126)

to 62 UAH

Езофагогастроскопія діагностична

(код послуги 3804392)

to 570 UAH

Ендоскопічне визначення наявності хелікобатерної інфекції

(код послуги 3830100)

to 87 UAH

Фіброгастродуоденоскопія із забором матеріалу на цитоморфологічне дослідження

(код послуги 3801442)

to 76 UAH

Мікроскопічне дослідження товстої краплі та мазків крові на малярійні плазмодії

(код послуги 3800812)

to 188 UAH

Дослідження на ентеробіоз в трьох препаратах

(код послуги 3801505)

to 80 UAH

Ін'єкція внутрішньовенна (без урахування вартості медикаментів) (медична допомога - лікування)

(код послуги 3800019)

to 53 UAH

Ін'єкція внутрішньовенна краплинна (без урахування вартості медикаментів) (медична допомога - лікування)

(код послуги 3800022)

to 65 UAH

Ін'єкція внутрішньом'язова (без урахування вартості медикаментів) (медична допомога - лікування)

(код послуги 3800027)

to 29 UAH

Інтердін-терапія

(код послуги 3800046)

to 113 UAH

Іригоскопія та іригографія за традиційною методикою

(код послуги 3800058)

to 451 UAH

Ампліпультерапія (одна процедура)

(код послуги 3800070)

to 113 UAH

Ванна проста (одна процедура)

(код послуги 3800145)

to 46 UAH

Оперативне лікування варикозного розширення вен нижніх кінцівок

(код послуги 3800154)

to 4047 UAH

Взяття біопроб крові з пальця у дорослих на загальний аналіз крові (3 показники: НВ, лейкоцити, ШОЕ)

(код послуги 3804401)

to 83 UAH

Medical (military medical) commission

Проведення медичної, у тому числі військово-лікарської, експертизи

(код послуги 3300262)

to 583 UAH

Center for Preventive Medicine

Медичний огляд (обов'язковий) з видачею особової медичної книжки (форма № 1-ОМК)

(код послуги 3300153)

to 726 UAH

Медичний огляд з внесенням результатів до особової медичної книжки (повторне звернення) (для чоловіків)

(код послуги 3300456)

to 261 UAH

Бактеріологічний контроль стерильності виробів медичного призначення, інструментарію після стерилізації, діагностичних імунобіологічних препаратів, лікарських засобів та інших об'єктів 

(код послуги 3604625)

to 148 UAH

Визначення загальної кількості мезофільних анаеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів в об'єктах середовища життєдіяльності людини

(код послуги 3600309)

to 108 UAH

Виявлення бактеріального забруднення середовища життєдіяльності людини методом змивів на  мезофільні аеробні та факультативно-анаеробні мікроорганізми 

(код послуги 3602033)

to 66 UAH

Виявлення бактеріального забруднення середовища життєдіяльності людини методом змивів на бактерії групи кишкової палички 

(код послуги 3604698)

to 68 UAH

Виявлення бактеріального забруднення середовища життєдіяльності людини методом змивів на  золотистий стафілакок

(код послуги 3604691)

to 80 UAH

Виявлення бактеріального забруднення середовища життєдіяльності людини методом змивів на  патогенну та умовно-патогенну мікрофлору

(код послуги 3604693)

to 104 UAH

Визначення бактеріального забруднення повітря закритих приміщень 

(код послуги 3604652)

to 150 UAH

Визначення в біологічному матеріалі збудників інфекційних захворювань (без ідентифікації)

(код послуги 3605240)

to 249 UAH

Бактеріологічні дослідження на дисбактеріоз 

(код послуги 3602030)

to 446 UAH

Ідентифікація мікроорганізмів роду Staphylococcus 

(код послуги 3600017)

to 168 UAH

Ідентифікація мікроорганізмів роду Streptococcus 

(код послуги 3604618)

to 152 UAH

Ідентифікація мікроорганізмів роду Meningococcus

(код послуги 3604615)

to 327 UAH

Ідентифікація мікроорганізмів роду Corynebacterium

(код послуги 3606206)

to 222 UAH

Ідентифікація мікроорганізмів родини Enterobacteriaceae

(код послуги 3606207)

to 590 UAH

Ідентифікація мікроорганізмів родини Pseudomonadaceae 

(код послуги 3604611)

to 167 UAH

Ідентифікація грибів роду Candida

(код послуги 3605216)

to 148 UAH

Ідентифікація мікроорганізмів родів Yersinia, Vibrio

(код послуги 3602029)

to 218 UAH

Профілактичне дослідження на носійство збудника кишкових інфекцій

(код послуги 3601328)

to 137 UAH

Профілактичне дослідження на носійство збудника золотистого стафілакока

(код послуги 3601327)

to 111 UAH

Визначення чутливості культур мікроорганізмів до антибіотиків (12 дисків) 

(код послуги 3604685)

to 171 UAH

Дослідження крові на стерильність

(код послуги 3602035)

to 138 UAH

Визначення золотистого стафілокока у харчових продуктах

(код послуги 3607363)

to 108 UAH

Визначення бактерій родини протею у харчових продуктах

(код послуги 3607364)

to 64 UAH

Виявлення бактерій родини ієрсиній у харчових продуктах

(код послуги 3607365)

to 140 UAH

Визначення коліформних бактерій (загальних коліформ) у воді методом мембранної фільтрації

(код послуги 3607366)

to 120 UAH

Виявлення патогенних мікроорганізмів, у т.ч. сальмонел, у харчових продуктах

(код послуги 3607367)

to 169 UAH

Виявлення плісеневих та дріжджоподібних грибів в продуктах харчування

(код послуги 3607368)

to 113 UAH

Визначення бактерій групи кишкової палички в харчових продуктах

(код послуги 3607369)

to 58 UAH

Визначення ентерококів у питнй воді

(код послуги 3607370)

to 85 UAH

Бактеріологічне дослідження біоматеріалу на наявність збудників дифтерії

(код послуги 3607371)

to 176 UAH

Бактеріологічне дослідження біоматеріалу на наявність менінгококів

(код послуги 3607372)

to 306 UAH

Визначення загального мікробного числа у воді

(код послуги 3607373)

to 52 UAH

Виявлення молочнокислих мікроорганізмів у харчових продуктах

(код послуги 3607374)

to 66 UAH

Визначення E.coli у воді методом мембранної фільтрації

(код послуги 3607375)

to 38 UAH

Виявлення коронавірусної інфекції SARS-CoV-2 методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР)

(код послуги 3607376)

to 520 UAH

Center for Mental Health and Professional Psychophysiological Selection

Консультативний прийом лікарем-психіатром вищої категорії

первинне звернення (код послуги 3603014)

to 62 UAH

Консультативний прийом лікарем-психіатром вищої категорії

повторне звернення (код послуги 3603013)

to 62 UAH

Розширене психологічне обстеження практичним психологом вищої категорії з використанням експериментально-психологічних методів діагностики з наданням висновку

(код послуги 3601741)

to 331 UAH

Патопсихологічне обстеження однієї особи практичним психологом вищої категорії з використанням експериментально-психологічних методів діагностики з наданням висновку

(код послуги 3601269)

to 331 UAH

Скринінг-діагностичне обстеження однієї особи практичним психологом вищої категорії з використанням експериментально-психологічних методів діагностики з наданням висновку

(код послуги 3602799)

to 93 UAH

Розширене психофізіологічне обстеження лікарем з функціональної діагностики (лікарем-психофізіологом) вищої категорії з наданням висновку за результатами обстеження

(код послуги 3601752)

to 113 UAH

Проведення індивідуального сеансу психокорекції (психотерапії)

(код послуги 3801927)

to 114 UAH

Проведення комп'ютерного психологічного тестування за допомогою психологічних методик (ММРІ,СМДО тощо)

(код послуги 3601315)

to 269 UAH

Проведення психіатричноо обстеження хворого (консиліум лікарів-психіатрів)

(код послуги 3601320)

to 123 UAH

Консультаттвний прийом практичним психологом вищої категорії з експериментально-психологічним обстеженням та наданням рекомендацій

(код послуги 3603012)

to 268 UAH

Проходження обов'язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів з видачею медичної довідки (форма №122-2/о)

(код послуги 3300472)

to 130 UAH

Проходження наркологічного огляду з видачею сертифіката (форма №140/о)

(код послуги 3300373)

to 131 UAH

Поліклініка

Консультативний прийом лікарем-терапевтом вищої категорії

первинне звернення (код послуги 3602052)

to 134 UAH

Консультативний прийом лікарем-терапевтом вищої категорії

повторне звернення (код послуги 3602053)

to 142 UAH

Консультативний прийом лікарем-хірургом вищої категорії

первинне звернення (код послуги 3601035)

to 142 UAH

Консультативний прийом лікарем-хірургом вищої категорії

повторне звернення (код послуги 3601036)

to 125 UAH

Консультативний прийом лікарем-невропатологом вищої категорії

первинне звернення (код послуги 3602041)

to 142 UAH

Консультативний прийом лікарем-невропатологом вищої категорії

повторне звернення (код послуги 3602042)

to 124 UAH

Консультативний прийом лікарем-отоларинголом вищої категорії

первинне звернення (код послуги 3600957)

to 141 UAH

Консультативний прийом лікарем-отоларинголом вищої категорії

повторне звернення (код послуги 3600958)

to 142 UAH

Консультативний прийом лікарем-офтальмологом вищої категорії

первинне звернення (код послуги 3600964)

to 124 UAH

Консультативний прийом лікарем-офтальмологом вищої категорії

повторне звернення (код послуги 3600965)

to 142 UAH

Консультативний прийом лікарем-кардіологом вищої категорії

первинне звернення (код послуги 3602445)

to 124 UAH

Консультативний прийом лікарем-кардіологом вищої категорії

повторне звернення (код послуги 3602446)

to 143 UAH

Консультативний прийом лікарем-гастроентерологом вищої категорії

первинне звернення (код послуги 3600902)

to 161 UAH

Консультативний прийом лікарем-гастроентерологом вищої категорії

повторне звернення (код послуги 3600903)

to 161 UAH

Консультативний прийом лікарем-акушером-гінекологом вищої категорії

первинне звернення (код послуги 3600894)

to 142 UAH

Консультативний прийом лікарем-акушером-гінекологом вищої категорії

повторне звернення (код послуги 3602376)

to 142 UAH

Консультативний прийом лікарем-ортопедом-травматологом вищої категорії

первинне звернення (код послуги 3602510)

to 142 UAH

Консультативний прийом лікарем-ортопедом-травматологом вищої категорії

повторне звернення (код послуги 3602511)

to 124 UAH

Консультативний прийом лікарем-дерматовенерологом вищої категорії

первинне звернення (код послуги 3600906)

to 142 UAH

Консультативний прийом лікарем-дерматовенерологом вищої категорії

повторне звернення (код послуги 3600907)

to 124 UAH

Консультативний прийом лікарем-ендокринологом вищої категорії

первинне звернення (код послуги 3600914)

to 124 UAH

Консультативний прийом лікарем-ендокринологом вищої категорії

повторне звернення (код послуги 3600915)

to 142 UAH

Консультативний прийом лікарем-інфекціоністом вищої категорії

первинне звернення (код послуги 3600885)

to 144 UAH

Консультативний прийом лікарем-інфекціоністом вищої категорії

повторне звернення (код послуги 3600886)

to 125 UAH

Консультативний прийом лікарем-урологом (для чоловіків)

первинне звернення (код послуги 3607309)

to 144 UAH

Консультативний прийом лікарем-урологом (для чоловіків)

повторне звернення (код послуги 3607310)

to 142 UAH

Консультативний прийом лікарем-онкологом другої категорії

первинне звернення (код послуги 3602502)

to 142 UAH

Консультативний прийом лікарем-онкологом другої категорії

повторне звернення (код послуги 3602503)

to 142 UAH

Профілактичний (попередній, періодичний) медичний огляд лікарем-терапевтом

(код послуги 3300306)

to 142 UAH

Профілактичний (попередній, періодичний) медичний огляд лікарем-хірургом

(код послуги 3300310)

to 540 UAH

Профілактичний (попередній, періодичний) медичний огляд лікарем-невропатологом

(код послуги 3300297)

to 540 UAH

Профілактичний (попередній, періодичний) медичний огляд лікарем-отоларингологом

(код послуги 3300300)

to 593 UAH

Профілактичний (попередній, періодичний) медичний огляд лікарем-офтальмологом

(код послуги 3300301)

to 609 UAH

Профілактичний (попередній, періодичний) медичний огляд лікарем-акушером-гінекологом

(код послуги 3300291)

to 505 UAH

Профілактичний (попередній, періодичний) медичний огляд лікарем-стоматологом

(код послуги 3300305)

to 505 UAH

Профілактичний (попередній, періодичний) медичний огляд лікарем-дерматовенерологом

(код послуги 3300294)

to 609 UAH

Профілактичний (попередній, періодичний) медичний огляд лікарем-урологом (для жінок)

(код послуги 3300308)

to 609 UAH

Профілактичний (попередній, періодичний) медичний огляд лікарем-урологом (для чоловіків)

(код послуги 3300309)

to 61 UAH

Профілактичний (попередній, періодичний) медичний огляд лікарем-інфекціоністом

(код послуги 3300290)

to 60 UAH

Профілактичний (попередній, періодичний) медичний огляд лікарем-онкологом

(код послуги 3300298)

to 61 UAH

Профілактичний (попередній, періодичний) медичний огляд лікарем-ендокринологом

(код послуги 3300295)

to 49 UAH

Профілактичний (попередній, періодичний) медичний огляд лікарем-ортопедом-травматологом

(код послуги 3300299)

to 61 UAH

Проведення медичного огляду з видачею медичної довідки (лікарського консультативного висновку) абітурієнтам, які вступають у навчальні заклади всіх рівнів актердитації (форма №086/о)

(код послуги 3300264)

to 97 UAH

Видача консультаційного висновку спеціаліста (для відвідування басейну, спортивних секцій)

(код послуги 3903264)

to 65 UAH

Видача копії медичної довідки, витягу з історії хвороби стаціонарного хворого

(код послуги 3900445)

to 62 UAH

Проведення медичного огляду з видачею медичної довідки про проходження попереднього під час прийняття на роботу або періодичного медичного огляду (для чоловіків)

(код послуги 3300757)

to 572 UAH

Проведення медичного огляду з видачею медичної довідки про проходження попереднього під час прийняття на роботу або періодичного медичного огляду (для жінок))

(код послуги 3300756)

to 685 UAH

Медичне обслуговування водіїв транспортних засобів (передрейсовий огляд) за договорами

(код послуги 3700240)

to 23 UAH

Консультативний прийом лікарем-педіатром вищої категорії

первинне звернення (код послуги 3600974)

to 130 UAH

Консультативний прийом лікарем-педіатром вищої категорії

повторне звернення (код послуги 3600975)

to 71 UAH

Взяття біопроб крові з пальця для дослідження одного з гематологічних показників (еритроцити, лейкоцити, гемоглобін, тромбоцити тощо)

(код послуги 3600118)

to 23 UAH

Взяття біопроб крові з пальця на загальний аналіз крові (5 показників: НВ, еритроцити, лейкоцити, лейкоцитарна формула, ШОЕ)

(код послуги 3607342)

to 23 UAH

Взяття біопроб крові з пальця для проведення аналізу крові на гематологічному аналізаторі

(код послуги 3607343)

to 18 UAH

Забір венозної крові для отримання сироватки та плазми крові (для біохімічних досліджень та коагулограми)

(код послуги 3607344)

to 38 UAH

Взяття біопроб крові з пальця у дорослих на загальний аналіз крові (3 показники: НВ, лейкоцити, ШОЕ)

(код послуги 3607339)

to 83 UAH

Взяття біопроб крові з пальця у дорослих на загальний аналіз крові (6 показників: НВ, еритроцити, тромбоцити, лейкоцити, лейкоцитарна формула, ШОЕ)

(код послуги 3607340)

to 234 UAH

Підрахунок ретикулоцитів (фарбування в пробірці тощо)

(код послуги 3601239)

to 63 UAH

Визначення гемоглобіну гемоглобінціанідним методом

(код послуги 3602071)

to 12 UAH

Підрахунок лекоцитів у камері Горяєва

(код послуги 3602111)

to 26 UAH

Підрахунок лейкоцитарної формули з описом морфології клітинних елементів крові

(код послуги 3602113)

to 62 UAH

Визначення ШОЕ

(код послуги 3600192)

to 22 UAH

Підрахунок тромбоцитів у фарбованих мазках за Фоніо

(код послуги 3602115)

to 75 UAH

Підрахунов еритроцитів у камері Горяєва

(код послуги 3602109)

to 14 UAH

Мікроскопічне дослідження товстої краплі та мазків крові на малярійні плазмодії

(код послуги 3601141)

to 188 UAH

Визначення часу кровотечі за Дуке

(код послуги 3603018)

to 54 UAH

Визначення загального білка сироватки крові за біуретовою реакцією

(код послуги 3602220)

to 43 UAH

Визначення білірубіну прямого (кінетичний метод)

(код послуги 3607345)

to 52 UAH

Визначення креатиніну в сироватці крові (кінетичний метод)

(код послуги 3607346)

to 36 UAH

Визначення глюкози в капілярній крові

(код послуги 3602072)

to 22 UAH

Визначення глюкози в сироватці крові (метод ортотулуїдиновий, глюкозооксидазний)

(код послуги 3602073)

to 42 UAH

Визначення фібриногену в плазмі крові

(код послуги 3602246)

to 94 UAH

Визначення антитіл класу LgM/LgG до нуклеокапсидного антигену коронавірусу SARS-Cov2 методом ІФА на імуноферментному аналізаторі

(код послуги 3607347)

to 497 UAH

Визначення групи крові та резус-належності у венозній крові

(код послуги 3607348)

to 66 UAH

Забір венозної крові для отримання сироватки крові для проведення біохімічних (або імунофенментних) досліджень

(код послуги 3607349)

to 33 UAH

Забір венозної крові для отримання плазми крові (для коагулограми)

(код послуги 3607350)

to 34 UAH

Серодіагностика сифілісу - реакція мікропреципітації з кардіоліпіновим антигеном

(код послуги 3607351)

to 37 UAH

Визначення протромбінового часу та міжнародного нормалізованого відношення

(код послуги 3600402)

to 74 UAH

Визначення активованого порціального тромбопластинового часу

(код послуги 3607352)

to 117 UAH

Визначення розчинних комплексів фібриномономерів (паракоагуляційні тести, протамінсульфатний тест)

(код послуги 3600425)

to 50 UAH

Визначення активності аланінамінотрансферази на біохімічному аналізаторі (кінетичний метод)

(код послуги 3607353)

to 66 UAH

Визначення активності аспартатамінотрансферази на біоімічному аналізаторі (кінетичний метод)

(код послуги 3607354)

to 66 UAH

Визначення активності гама-глутамінтрансферази в сироватці крові

(код послуги 3600213)

to 55 UAH

Загальний аналіз сечі

(код послуги 3600814)

to 45 UAH

Загальний аналіз сечі на анаізаторі

(код послуги 3600816)

to 50 UAH

Виявлення кетонових тіл (експрес-тест)

(код послуги 3600520)

to 8 UAH

Визначення кількості сечі, її кольору, прозорості, наявності осаду, відносної вагомості, реакції (рH)

(код послуги 3600338)

to 19 UAH

Виявлення глюкози в сечі (експрес-тест)

(код послуги 3602261)

to 9 UAH

Визначення кількості глюкози в сечі глюкозооксидазним чи іншим методом

(код послуги 3600337)

to 21 UAH

Мікроскопічне дослідження осаду сечі методом Нечипоренка (Амбурже тощо)

(код послуги 3602106)

to 63 UAH

Мікроскопічне дослідження осаду сечі за нормою

(код послуги 3602105)

to 27 UAH

Виявлення білка в сечі з сульфосаліциловою кислотою

(код послуги 3602065)

to 18 UAH

Визначення білірубіну в сечі на аналізаторі

(код послуги 3607355)

to 29 UAH

Виявлення гонококів, трихомонад, мікрофлори, лейкоцитів тощо в фарбованих препаратах (1 мазок)

(код послуги 3602263)

to 38 UAH

Виявлення яєць гельмінтів (метод нативного мазка)

(код послуги 3602275)

to 63 UAH

Дослідження на ентеробіоз в трьох препаратах

(код послуги 3607341)

to 80 UAH

Визначення C-реактивного протеїну в сироватці крові реакцією преципітації в капілярах

(код послуги 3600168)

to 30 UAH

Визначення сечовини в сироватці крові

(код послуги 3607356)

to 48 UAH

Визначення сечової кислоти в сироватці крові

(код послуги 3607357)

to 46 UAH

Реакція на ревматоїдний фактор (латекс-тест)

(код послуги 3601357)

to 30 UAH

Визначення білкових фракцій (експрес-метод)

(код послуги 3600258)

to 108 UAH

Визначення активності анти-0-стрептолізину в сироватці крові

(код послуги 3600205)

to 30 UAH

Визначення активності альфа-амілази у сироватці крові (кінетичний метод)

(код послуги 3607358)

to 83 UAH

Визначення серомукоїду в сироватці крові

(код послуги 3600432)

to 44 UAH

Визначення протромбінового часу з тромбопластинкальцієвою сумішшю у венозній крові

(код послуги 3600401)

to 61 UAH

Визначення бета-ліпопротеїдів у сироватці крові

(код послуги 3601947)

to 32 UAH

Визначення тригліцеридів у сироватці крові

(код послуги 3602243)

to 43 UAH

Визначення активності лужної фосфатази в сироватці крові

(код послуги 3600220)

to 55 UAH

Визначення активного часткового тромбопластинового часу

(код послуги 3600194)

to 56 UAH

Загальний аналіз крові на гематологічному аналізаторі (22 показники)

(код послуги 3607359)

to 68 UAH

Визначення загального білірубіну в сироватці крові (кінетичний метод)

(код послуги 3607360)

to 53 UAH

Виявлення прихованої крові у калі

(код послуги 3607361)

to 196 UAH

Забір біологічного матеріалу із зіву та носа для ПЛР-дослідження на COVID-19

(код послуги 3607362)

to 156 UAH

Знеболювання провідникове в терапії

(код послуги 3500140)

to 106 UAH

Знеболювання інфільтраційне в терапії

(код послуги 3500123)

to 88 UAH

Пломбування одного каналу кореня зуба

(код послуги 3501477)

to 97 UAH

Вибіркове пришліфовування зубів, усунення травматичної оклюзії

(код послуги 350039)

to 142 UAH

Флюоризація зубів

(код послуги 3500527)

to 109 UAH

Проведення професійної гігієни усіх зубів

(код послуги 3500478)

to 289 UAH

Препарування та лікування каріозної порожнини

(код послуги 3501478)

to 160 UAH

Видалення зуба просте

(код послуги 3500055)

to 167 UAH

Пломбування одного каналу кореня зуба пастою, що полімеризується

(код послуги 3500456)

to 95 UAH

Інструментальна та медикаментозна обробка одного каналу зуба

(код послуги 3500002)

to 158 UAH

Видалення постійної пломби

(код послуги 3500071)

to 93 UAH

Накладання тимчасової пломби

(код послуги 3500407)

to 75 UAH

Видалення тимчасової пломби

(код послуги 3500076)

to 75 UAH

Накладання пломби прилікуванні карієсу та його ускладнень з світлополімерного матеріалу типу при реставрації до 2/3 коронки зуба

(код послуги 351479)

to 179 UAH

Знеболювання провідникове в хірургії

(код послуги 3500142)

to 136 UAH

Знеболювання інфільтраційне в хірургії

(код послуги 3500125)

to 118 UAH

Видалення зуба складне

(код послуги 3500059)

to 170 UAH

Накладання швів на лунку після видалення зуба

(код послуги 3500409)

to 187 UAH

Видалення зуба з викроюванням слизово-періостального клаптя, випилюванням фрагмента кортикальної пластинки альвеолярного паростка

(код послуги 3500052)

to 282 UAH

Розкриття абсцесу, дренування

(код послуги 3500494)

to 156 UAH

Розтин капюшона

(код послуги 3500506)

to 105 UAH

Цистектомія ондогенної кісти

(код послуги 3501480)

to 216 UAH

Перев'язка після складного хірургічного втручання

(код послуги 3501481)

to 152 UAH

Зняття швів

(код послуги 3500170)

to 114 UAH

Езофагогастроскопія діагностична

(код послуги 3600753)

to 570 UAH

Ендоскопічне визначення наявності хелікобатерної інфекції

(код послуги 3600779)

to 87 UAH

Фіброгастродуоденоскопія із забором матеріалу на цитоморфологічне дослідження

(код послуги 3601874)

to 76 UAH

Рентгенографія органів грудної клітки (оглядова) в одній проекції

(код послуги 3601550)

to 132 UAH

Рентгенографія органів грудної клітки (оглядова) у двох проекціях

первинне звернення (код послуги 3601553)

to 196 UAH

Рентгенографія органів грудної клітки з використанням спеціальних укладок (оглядова)

первинне звернення (код послуги 3601557)

to 132 UAH

Рентгенографія половини грудної клітки

(код послуги 3601579)

to 108 UAH

Рентгеноскопія органів грудної клітки

(код послуги 3602845)

to 86 UAH

Флюорографія органів грудної клітки в одній проекції

(код послуги 3601892)

to 41 UAH

Флюорографія органів грудної клітки в двох проекціях

(код послуги 3601890)

to 45 UAH

Рентгеноскопія черевної порожнини (оглядова)

(код послуги 3602846)

to 86 UAH

Рентгенографія черевної порожнини (оглядова)

(код послуги 3601645)

to 175 UAH

Рентгенографія ключиці в одній проекції

(код послуги 3601491)

to 99 UAH

Рентгенографія грудної клітини в одній проекції

(код послуги 3601444)

to 132 UAH

Рентгенографія грудної клітини у двох проекціях

(код послуги 3601445)

to 196 UAH

Рентгенографія ребер

(код послуги 3601603)

to 132 UAH

Рентгенографія лопатки

(код послуги 3601528)

to 126 UAH

Рентгенографія черепа у двох проекціях

(код послуги 3601649)

to 148 UAH

Рентгенографія придаткових пазух носа

(код послуги 3601593)

to 93 UAH

Рентгенографія нижньої щелепи

(код послуги 3601533)

to 93 UAH

Рентгенографія кісток носа

(код послуги 3601464)

to 112 UAH

Рентгенографія зубів

(код послуги 3601461)

to 47 UAH

Рентгенографія скроневої кістки

(код послуги 3601611)

to 112 UAH

Рентгенографія дослідження турецького сідла

(код послуги 3601675)

to 112 UAH

Рентгенографія грудного відділу хребта в одній проекції

(код послуги 3601450)

to 132 UAH

Рентгенографія грудного відділух ребта у двох проекціях

(код послуги 3601455)

to 196 UAH

Рентгенографія крижів в одній проекції

(код послуги 3603011)

to 108 UAH

Рентгенографія крижів у двох проекціях

(код послуги 3601513)

to 148 UAH

Рентгенографія куприка в одній проекції

(код послуги 3601518)

to 108 UAH

Рентгенографія куприка у двох проекціях

(код послуги 3601522)

to 189 UAH

Рентгенографія кісток таза в одній проекції

(код послуги 3601469)

to 132 UAH

Рентгенографія поперекового відділу хребта в одній проекції

(код послуги 3601585)

to 132 UAH

Рентгенографія поперекового відділу хребта у двох проекціях

(код послуги 3601591)

to 196 UAH

Рентгенографія поперекового відділу хребта із функціональними пробами

(код послуги 3601588)

to 306 UAH

Рентгенографія шийного відділу хребта в одній проекції

(код послуги 3601660)

to 99 UAH

Рентгенографія шийного відділу хребта у двох проекціях

(код послуги 3601666)

to 132 UAH

Рентгенографія крижів та куприка в одній проекції

(код послуги 3601507)

to 133 UAH

Рентгенографія крижів та куприка у двох проекціях

(код послуги 3601511)

to 197 UAH

Рентгенографія стегна в одній проекції

(код послуги 3601613)

to 109 UAH

Рентгенографія стегна у двох проекціях

(код послуги 3601616)

to 149 UAH

Рентгенографія гомілки в одній проекції

(код послуги 3601426)

to 111 UAH

Рентгенографія гомілки у двох проекціях

(код послуги 3601430)

to 129 UAH

Рентгенографія плеча в одній проекції

(код послуги 3601568)

to 99 UAH

Рентгенографія плеча у двох проекціях

(код послуги 3601572)

to 131 UAH

Рентгенографія передпліччя в одній проекції

(код послуги 3601560)

to 99 UAH

Рентгенографія передпліччя у двох проекціях

(код послуги 3601564)

to 126 UAH

Рентгенографія кисті в одній проекції

(код послуги 3601484)

to 99 UAH

Рентгенографія кисті у двох проекціях

(код послуги 3601488)

to 131 UAH

Рентгенографія стопи в одній прекції

(код послуги 3601619)

to 99 UAH

Рентгенографія стопи у двох проекціях

(код послуги 3601622)

to 126 UAH

Рентгенографія тазостегового суглоба в одній проекції

(код послуги 3601637)

to 108 UAH

Рентгенографія обох тазостегнових суглобів

(код послуги 3601537)

to 148 UAH

Рентгенографія плечового суглоба

(код послуги 3601574)

to 117 UAH

Рентгенографія ліктьового суглоба

(код послуги 3601524)

to 117 UAH

Рентгенографія променезап'ясткового суглоба

(код послуги 3601597)

to 117 UAH

Рентгенографія колінного суглоба

(код послуги 3601496)

to 126 UAH

Рентгенографія гомілостопного суглоба

(код послуги 3601433)

to 117 UAH

Опис знімка 3D із застосуванням телемедицини

(код послуги 3601203)

to 75 UAH

Консультативний прийом лікарем-фізіотерапевтом вищої категорії

первинне звернення (код послуги 3602709)

to 94 UAH

Консультативний прийом лікарем-фізіотерапевтом вищої категорії

повторне звернення (код послуги 3602057)

to 47 UAH

Визначення креатиніну в сироватці крові (кінетичний метод)

(код послуги 3607346)

to 36 UAH

Проведення медичного огляду з видачею медичної довідки для отримання посвідчення водія транспортних засобів

(код послуги 3300272)

to 535 UAH

Додаткові ЕКГ (3 відведення)

(код послуги 3600569)

to 33 UAH

ЕКГ-дослідження з дозованим фізичним навантаженням (із замірюванням артеріального тиску)

(код послуги 3600729)

to 185 UAH

ЕКГ-дослідження за медикаментозних навантажень (первинне)

(код послуги 3600733)

to 184 UAH

Реовазографія одного сегмента на двох кінцівках після функціональної або медикаментозних проб

(код послуги 3601694)

to 82 UAH

Реовазографія одного сегмента на двох кінцівках у спокої

(код послуги 3601696)

to 61 UAH

Реоенцефалографія після функціональних та медикаментозних навантажувальних проб одного відведення (2 ділянки) (як доповнення до основного дослідження)

(код послуги 3601716)

to 167 UAH

Ритмографія без навантажувальних проб з обробкою матеріалу вручну

(код послуги 3601726)

to 93 UAH

Ритмографія після функціональних та медикаментозних навантажувальних проб та психотерапевтичних тестів (1 одиниця на тест)

(код послуги 3601728)

to 93 UAH

Ургентні ЕКГ

(код послуги 3601865)

to 184 UAH

Довготривале ЕКГ-дослідження -Холтерівське моніторування, обробка матеріалів за добу

(код послуги 3601949)

to 525 UAH

Реоенцефалографія чотирьох відведень (2 ділянки) у спокої з розшифруванням вручну

(код послуги 3601952)

to 126 UAH

Електроенцефалографія двох ділянок у спокої з розшифруванням вручну

(код послуги 3601955)

to 220 UAH

ЕКГ у палаті

(код послуги 3602099)

to 184 UAH

ЕКГ-дослідження (12 відведень), що проводиться в кабінеті

(код послуги 3602319)

to 106 UAH

Електроенцефалографія після функціональних проб - (2 ділянки) (після основного дослідження)

(код послуги 3602324)

to 242 UAH

ЕКГ-дослідження за медикаментозних навантажень (додаткове) (кожен етап)

(код послуги 3603016)

to 94 UAH

Комплексне дослідження функції зовнішнього дихання з функціональними пробами та комп'ютерним аналізом отриманих даних з визначенням ступеня вентиляційної недостатності

(код послуги 3602340)

to 63 UAH

Консультація лікаря-функціоналіста для визначення об'єму обстеження та узагальнення виявлених порушень функціонального стану здоров'я

(код послуги 3601088)

to 58 UAH

Дослідження ультразвукове комплексне для жінок: нирки+надниркові залози+сечовий міхур з визначенням залишкової сечі+матка+яєчники

(код послуги 3600658)

to 218 UAH

Дослідження ультразвукове комплексне для чоловіків: нирки+надниркові залози+сечовий міхур з визначенням залишкової сечі+передміхурова залоза

(код послуги 3600662)

to 208 UAH

Дослідження ультразвукове комплексне: матка+яєчники

(код послуги 3600665)

to 145 UAH

Дослідження ультразвукове комплексне: печінка+жовчний міхур+жовчні протоки+підшлункова залоза+селезінка

(код послуги 3600667)

to 208 UAH

Дослідження ультразвукове лімфатичних вузлів

(код послуги 3600673)

to 87 UAH

Дослідження ультразвукове м'яких тканин

(код послуги 3600674)

to 62 UAH

Дослідження ультразвукове молочних залоз (з двох боків)

(код послуги 3600675)

to 159 UAH

Дослідження ультразвукове органів калитки

(код послуги 3600680)

to 73 UAH

Дослідження ультразвукове підшлункової залози

(код послуги 3600681)

to 87 UAH

Дослідження ультразвукове передміхурової залози

(код послуги 3600683)

to 62 UAH

Дослідження ультразвукове печінки

(код послуги 3600684)

to 62 UAH

Дослідження ультразвукове сечового міхура з визначенням залишкової сечі

(код послуги 3600688)

to 62 UAH

Дослідження ультразвукове слинних залоз

(код послуги 3600689)

to 87 UAH

Дослідження ультразвукове щитоподібної залози

(код послуги 3600692)

to 111 UAH

Дослідження ультразвукове: жовчний міхур+жовчні протоки

(код послуги 3600696)

to 62 UAH

Дослідження ультразвукове: нирки+надниркові залози

(код послуги 3600698)

to 135 UAH

Дослідження ультразвукове: печінка + жовчний міхур+жовчні протоки

(код послуги 3600699)

to 87 UAH

Дослідження ультразвукове: селезінка+судини портальної системи

(код послуги 3600701)

to 87 UAH

Ехокардіографія (М-вимір) з розрахунком параметрів серця

(код послуги 3600786)

to 135 UAH

Дослідження ультразвукове яєчок

(код послуги 3601852)

to 73 UAH

Ехокардіографія (В-вимір) стандартна методика обстеження

(код послуги 3602956)

to 135 UAH

Дослідження ультразвукове комплексне: матка за вагітності+перинатальне обстеження стану плоду

(код послуги 3603017)

to 242 UAH

Ін'єкція внутрішньовенна (без урахування вартості медикаментів) (медична допомога - лікування)

(код послуги 3900045)

to 53 UAH

Ін'єкція внутрішньовенна краплинна (без урахування вартості медикаментів) (медична допомога - лікування)

(код послуги 3900049)

to 65 UAH

Ін'єкція внутрішньм'язова (без урахування вартості медикаментів) (медична допомога - лікування)

(код послуги 3900056)

to 29 UAH

Прев'язка післяопераційних хворих хірургічного профілю (мала)

(код послуги 3906227)

to 93 UAH

Оперативне лікування атероми, ліпоми

(код послуги 3906228)

to 213 UAH

Визначення біодози

(код послуги 3602209)

to 126 UAH

Інтердін-терапія (одна процедура)

(код послуги 3900102)

to 113 UAH

Інтерференцтерапія (одна процедура)

(код послуги 3900103)

to 113 UAH

Інфрачервоне опромінення (одна процедура)

(код послуги 3900112)

to 53 UAH

Ампліпульстерапія (одна процедура)

(код послуги 3900132)

to 113 UAH

Аплікація (з грязі, торфу, глини) (велика) (одна процедура)

(код послуги 3900159)

to 165 UAH

Аплікація (з грязі, торфу, глини) (мала) (одна процедура)

(код послуги 3900160)

to 163 UAH

Аплікація (з грязі, торфу, глини) (середня) (одна процедура)

(код послуги 3900161)

to 164 UAH

Аплікація парафіново-озокеритова (велика) (одна процедура)

(код послуги 3900165)

to 154 UAH

Аплікація парафіново-озокеритова (мала) (одна процедура)

(код послуги 3900167)

to 154 UAH

Аплікація парафіново-озокеритова (середня) (одна процедура)

(код послуги 3900169)

to 154 UAH

Гальванізація (одна процедура)

(код послуги 3900736)

to 82 UAH

Діадинамотерапія (одна процедура)

(код послуги 3900766)

to 113 UAH

Дарсонвалізація волосяної частини голови (одна процедура)

(код послуги 3900777)

to 82 UAH

Дарсонвалізація кінцівок (одна процедура)

(код послуги 3900780)

to 82 UAH

Дарсонвалізація місцева (одна процедура)

(код послуги 3900783)

to 82 UAH

Дарсонвалізація обличчя (одна процедура)

(код послуги 3900785)

to 82 UAH

Дарсонвалізація тулуба (одна процедура)

(код послуги 3900788)

to 82 UAH

Дарсонвалізація хребта (одна процедура)

(код послуги 3900790)

to 82 UAH

Дарсонвалізація яснева (одна процедура)

(код послуги 3900792)

to 94 UAH

Мікрохвильова терапія (одна процедура)

(код послуги 3901576)

to 82 UAH

Електропунктура (одна процедура)

(код послуги 3900954)

to 49 UAH

Електропстимуляція м'язів (одна процедура)

(код послуги 3900960)

to 86 UAH

Лікувальний масаж баночний комірцевої зони (одна процедура)

(код послуги 3901472)

to 37 UAH

Магнітотерапія (одна процедура)

(код послуги 3901585)

to 82 UAH

Масаж верхньої кінцівки (одна процедура)

(код послуги 3901605)

to 37 UAH

Масаж верхньої кінцівки, надпліччя та ділянки лопатки (одна процедура)

(код послуги 3901607)

to 37 UAH

Масаж голови (лобно-скроневої та потилично-тім'яної ділянок) (одна процедура)

(код послуги 3901612)

to 60 UAH

Масаж ділянки грудної клітки (ділянки передньої поверхні грудної клітки від передніх кордонів надпліччя до реберних дуг та ділянок спини від VII шийного до І поперекового хребця) (одна процедура)

(код послуги 3901623)

to 37 UAH

Масаж ділянки хребта (задньої поверхні шиї, спини та попереково-крижової ділянки від лівої до правої задньої аксилярної лінії) (одна процедура)

(код послуги 3901626)

to 37 UAH

Масаж кисті та передпліччя (одна процедура)

(код послуги 3901631)

to 37 UAH

Масаж колінного суглоба (верхньої третини гомілки, ділянки колінного суглоба та нижньої третини стегна) (одна процедура)

(код послуги 3901633)

to 37 UAH

Масаж комірцевої зони (задньої поверхні шиї, спини до рівня IV грудного хребця, передньої поверхні грудної клітки до ІІ ребра) (одна процедура)

(код послуги 3901641)

to 37 UAH

Масаж ліктьового суглоба (верхньої третини передпліччя, ділянки ліктьового суглоба та нижньої третини плеча) (одна процедура)

(код послуги 3901646)

to 37 UAH

Масаж нижньої кінцівки (одна процедура)

(код послуги 3901652)

to 37 UAH

Масаж нижньої кінцівки та попереку (ділянки ступні, гомілки, стегна, сідничної та попереково-крижової ділянки) (одна процедура)

(код послуги 3901655)

to 37 UAH

Масаж обличчя (лобної, навколоочної, навколовушної ділянок, верхньої та нижньої щелепи) (одна процедура)

(код послуги 3901658)

to 60 UAH

Масаж попереково-крижової ділянки (від І поперекового хребця до нижніх сідничних схилів) (одна процедура)

(код послуги 3901671)

to 37 UAH

Масаж променево-зап'ясткового суглоба (проксимального відділу кисті, ділянки променево-зап'ясткового суглоба та передпліччя) (одна процедура)

(код послуги 3901673)

to 37 UAH

Масаж спини та попереку (від VII шийного хребця до крижової ділянки від лівої до правої середньої аксилярної лінії) (одна процедура)

(код послуги 3901687)

to 37 UAH

Масаж ступні та гомілки (одна процедура)

(код послуги 3901690)

to 37 UAH

Масаж шийно-грудного відділу хребта (ділянки задньої поверхні шиї та ділянки спини до I поперекового хребця від лівої до правої задньої аксилярної лінії) (одна процедура)

(код послуги 3901701)

to 37 UAH

Медикаментозний електрофорез постійного струму, імпульсивними струмами, постійного та змінного напрямку (діадинамічні, синусоїдальні, модульовані тощо) (одна процедура)

(код послуги 3901717)

to 82 UAH

Обгортання загальне (лікувальне) (одна процедура)

(код послуги 3901838)

to 200 UAH

Питне лікування мінеральною водою

(код послуги 3902009)

to 26 UAH

Процедури лікувальної гімнастики для неврологічних і нейрохірургічних хворих за групового методу занять

(код послуги 3902154)

to 163 UAH

Процедури лікувальної гімнастики для терапевтичних хворих в період одужання або у разі хронічного перебігу захворювання за групового методу занять

(код послуги 3902167)

to 163 UAH

Псаммотерапія (лікування піском) (одна процедура)

(код послуги 3902171)

to 158 UAH

СМХ-терапія, ДМХ, МРТ (одна процедура)

(код послуги 3902377)

to 82 UAH

УВЧ-терапія (одна процедура)

(код послуги 3902419)

to 81 UAH

Ультрафонофорез (одна процедура)

(код послуги 3902420)

to 113 UAH

Сегментний масаж шийно-грудного відділу хребта (одна процедура)

(код послуги 3902491)

to 37 UAH

Спелеотерапія (соляна шахта) (одна процедура)

(код послуги 3902497)

to 114 UAH

Стоун-терапія (одна процедура)

(код послуги 3902499)

to 145 UAH

Ультразвукова інгаляція (бронхолітична суміш) (одна процедура)

(код послуги 3902513)

to 73 UAH

Ультразвукова терапія (одна процедура)

(код послуги 3902516)

to 113 UAH

Франклінізація (одна процедура)

(код послуги 3902532)

to 82 UAH

Загальне і місцеве ультрафіолетове опромінення (одна процедура)

(код послуги 3903223)

to 53 UAH

Тубус-кварц (одна процедура)

(код послуги 3903258)

to 105 UAH

Флюктуоризація (одна процедура)

(код послуги 3903277)

to 113 UAH

Ультразвукова аерозольтерапія з медикаментами (одна процедура)

(код послуги 3903278)

to 73 UAH

Ударно-хвильова терапія однієї зони (одна процедура)

(код послуги 3903279)

to 82 UAH

Світлотерапія (Біоптрон) (одна процедура)

(код послуги 3903280)

to 53 UAH

Масаж шиї (одна процедура)

(код послуги 3903281)

to 37 UAH

Масаж тазостегнового суглоба (верхньої третини стегна, ділянки тазостегнового суглоба та сідничної ділянки того самого боку) (одна процедура)

(код послуги 3903282)

to 37 UAH

Масаж спини (від VII шийного до І поперекового хребця і від лівої до правої середньої аксилярної лінії; у дітей - включно попереково-крижовою ділянкою)

(код послуги 3903283)

to 37 UAH

Сегментний масаж попереково-крижової ділянки (одна процедура)

(код послуги 3903284)

to 37 UAH

Масаж плечового суглоба (верхньої третини плеча, ділянки плечового суглоба та надпліччя того самого боку) (одна процедура)

(код послуги 3903285)

to 37 UAH

Масаж м’язів передньої черевної порожнини (одна процедура)

(код послуги 3903286)

to 37 UAH

Масаж гомілковостопного суглоба (проксимального відділу ступні, ділянки суглоба та нижньої третини гомілки) (одна процедура)

(код послуги 3903287)

to 37 UAH

Високочастотна терапія (одна процедура)

(код послуги 3903288)

to 81 UAH

Рентгенографія органів грудної клітки (оглядова) в одній проекції з цифровою обробкою зображення

(код послуги 3604787)

to 124 UAH

Рентгенографія органів грудної клітки (оглядова) у двох проекціях з цифровою обробкою зображення

(код послуги 3604788)

to 142 UAH

Рентгенографія органів грудної клітки з використанням спеціальних укладок (оглядова) з цифровою обробкою зображення

(код послуги 3607311)

to 124 UAH

Рентгенографія половини грудної клітки з цифровою обробкою зображення

(код послуги 3607312)

to 124 UAH

Рентгенографія черевної порожнини (оглядова) з цифровою обробкою зображення

код послуги (3607313)

to 169 UAH

Рентгенографія ключиці в одній проекції з цифровою обробкою зображення

(код послуги 3604780)

to 125 UAH

Рентгенографія ребер з цифровою обробкою зображення

(код послуги 3607314)

to 134 UAH

Рентгенографія лопатки з цифровою обробкою зображення

(код послуги 3604784)

to 142 UAH

Рентгенографія черепа у двох проекціях з цифровою обробкою зображення

(код послуги 3607315)

to 142 UAH

Рентгенографія придаткових пазух носа з цифровою обробкою зображення

(код послуги 3604794)

to 125 UAH

Рентгенографія скронево-нижньощелепного суглоба з цифровою обробкою зображення

(код послуги 3607316)

to 142 UAH

Рентгенографія нижньої щелепи з цифровою обробкою зображення

(код послуги 3607317)

to 124 UAH

Рентгенографія кісток носа з цифровою обробкою зображення

(код послуги 3607318)

to 141 UAH

Рентгенологічне дослідження турецького сідла з цифровою обробкою зображення

(код послуги 3607319)

to 142 UAH

Рентгенографія грудного відділу хребта в одній проекції з цифровою обробкою зображення

(код послуги 3604776)

to 124 UAH

Рентгенографія грудного відділу хребта у двох проекціях з цифровою обробкою зображення

(код послуги 3604777)

to 142 UAH

Рентгенографія кісток таза в одній проекції з цифровою обробкою зображення

(код послуги 3607320)

to 124 UAH

Рентгенографія поперекового відділу хребта у двох проекціях з цифровою обробкою зображення

(код послуги 3607321)

to 143 UAH

Рентгенографія поперекового відділу хребта із функціональними пробами з цифровою обробкою зображення

(код послуги 3607322)

to 161 UAH

Рентгенографія шийного відділу хребта із функціональними пробами з цифровою обробкою зображення

(код послуги 3604802)

to 161 UAH

Рентгенографія шийного відділу хребта у двох проекціях з цифровою обробкою зображення

(код послуги 3604804)

to 142 UAH

Рентгенографія стегна у двох проекціях за допомогою з цифровою обробкою зображення

(код послуги 3607323)

to 142 UAH

Рентгенографія гомілки у двох проекціях за допомогою з цифровою обробкою зображення

(код послуги 3607324)

to 142 UAH

Рентгенографія плеча в одній проекції з цифровою обробкою зображення

(код послуги 3604791)

to 124 UAH

Рентгенографія передпліччя у двох проекціях з цифровою обробкою зображення

(код послуги 3604790)

to 142 UAH

Рентгенографія кисті в одній проекції з цифровою обробкою зображення

(код послуги 3604778)

to 124 UAH

Рентгенографія кисті у двох проекціях з цифровою обробкою зображення

(код послуги 3604779)

to 124 UAH

Рентгенографія стопи в одній проекції з цифровою обробкою зображення

(код послуги 3604796)

to 142 UAH

Рентгенографія стопи у двох проекціях з цифровою обробкою зображення

(код послуги 3604797)

to 144 UAH

Рентгенографія тазостегнового суглоба в одній проекції з цифровою обробкою зображення

(код послуги 3607325)

to 125 UAH

Рентгенографія обох тазостегнових суглобів з цифровою обробкою зображення

(код послуги 3607326)

to 144 UAH

Рентгенографія ліктьового суглоба з цифровою обробкою зображення

(код послуги 3604783)

to 142 UAH

Рентгенографія променезап'ясткового суглоба з цифровою обробкою зображення

(код послуги 3604795)

to 142 UAH

Рентгенографія колінного суглоба з цифровою обробкою зображення

(код послуги 3604782)

to 142 UAH

Рентгенографія гомілкостопного суглоба з цифровою обробкою зображення

(код послуги 3604782)

to 142 UAH

Комп'ютерна томографія одного суглоба

(код послуги 3607328)

to 540 UAH

Комп'ютерна томографія головного мозку без контрастування

(код послуги 3607329)

to 540 UAH

Комп'ютерна томографія одного відділу хребта

(код послуги 3607330)

to 593 UAH

Комп'ютерна томографія органів грудної порожнини без контрастування

(код послуги 3607331)

to 609 UAH

Комп'ютерна томографія придаткових пазух носа

(код послуги 3607332)

to 505 UAH

Комп'ютерна томографія піраміди скроневих кісток

(код послуги 3607333)

to 505 UAH

Комп'ютерна томографія органів черевної порожнини без контрастування

(код послуги 3607334)

to 609 UAH

Комп'ютерна томографія органів малого тазу без контрастування

(код послуги 3607335)

to 609 UAH

Проведення медичного огляду з видачею медичної довідки для отримання дозволу на об’єкт дозвільної системи

(код послуги 3300270)

to 475 UAH

Проведення медичного огляду з видачею медичної довідки про проходження попереднього медичного огляду працівника

(код послуги 3300757)

to 572 UAH

(с) 2022

Doctor appointment